Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

TP. Hà Nội: Gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

20/07/2023

    Ngày 17/7/2023, UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 2498/UBND-TNMT về việc áp dụng pháp luật khi xử lý đối với các trường hợp đã được UBND thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, nhưng hết thời gian gia hạn chưa đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân bất khả kháng vì dịch Covid-19 theo quy định tại Điểm I Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

    Cụ thể, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và các quy định của Chính phủ, Hà Nội đã có các quyết định gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đối với các dự án của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Thời gian gia hạn là 24 tháng kể từ ngày UBND thành phố ký quyết định gia hạn. Tuy nhiên, UBND Thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, một số dự án đã hết thời gian gia hạn hoặc gần hết thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân bất khả kháng dịch Covid-19.

    Để xử lý, giải quyết việc gia hạn đối với trường hợp bất khả kháng theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, UBND thành phố đã báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Bộ TN&MT và Thủ tướng Chính phủ.

    Theo Quyết định, UBND TP. Hà Nội thống nhất xác định dịch Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng. Thời gian ảnh hưởng tính từ ngày 23/1/2020 (là ngày công bố dịch Covid-19) đến ngày 11/10/2021 (ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19) là 21 tháng, không tính vào thời gian các dự án được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013. Thời điểm tính áp dụng kéo dài thời gian gia hạn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trường hợp bất khả kháng) kể từ ngày UBND TP. Hà Nội ký quyết định áp dụng đối với từng dự án.

    UBND TP. Hà Nội giao Sở TN&MT chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan căn cứ quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành để thống nhất xác định thời gian cụ thể ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng đối với từng dự án; báo cáo, kiến nghị UBND thành phố xem xét, ký ban hành quyết định áp dụng kéo dài thời gian gia hạn do nguyên nhân bất khả kháng cho từng dự án.

    Trong thời gian UBND thành phố xem xét quyết định kéo dài thời gian gia hạn do nguyên nhân bất khả kháng, căn cứ tình hình thực tế triển khai của từng dự án, các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định.

    Đối với các dự án hết thời gian được kéo dài thời gian gia hạn theo quyết định áp dụng trường hợp bất khả kháng mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng thì UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND thành phố (qua Sở TN&MT) lập hồ sơ, trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn