Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW tại khu vực phía Nam

17/08/2023

    Ngày 14/8/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ TN&MT phối hợp với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Viện Hanns Seidel Foundation (HSF) tổ chức Hội thảo tham vấn khu vực miền Nam đối với Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, Nghị quyết 24-NQ/TW đã được ban hành ngày 03/6/2013 tại Hội nghị lần thứ 7 khóa XI, đã đề ra những quyết sách lớn của Đảng trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta. Nghị quyết 24-NQ/TW cũng đã đề ra 05 quan điểm; các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và đến năm 2050; 04 nhóm nhiệm vụ và 05 nhóm giải pháp. Sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết 24-NQ/TW đã đem lại nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Do đó, những vấn đề đối với thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được xem xét, cập nhật để đáp ứng các vấn đề đang nổi lên và xác định được các nhóm giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết quan trọng này.

    Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023, Bộ Chính trị phân công Bộ TN&MT chủ trì chuẩn bị Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW. Đây là một Đề án lớn, có phạm vi rất rộng, bao trùm cả 3 nội dung lớn là ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Vì vậy, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý cho kết quả tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, cụ thể là về những kết quả đạt được và những tồn tại và nguyên nhân; đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn và các giải pháp, một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, trao đổi, thảo luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW hay dự thảo Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho từng thời kỳ trong giai đoạn đến năm 2030.

    Báo cáo tóm tắt Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Đình Thọ cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm, chú trọng hơn. Đảng ta đã tiếp tục ban hành 06 Nghị quyết có liên quan. Môi trường được coi là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thể chế, chính sách được hoàn thiện thêm một bước với những tư duy mới, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng của thời đại. Bên cạnh đó, ứng phó với biến đổi khí hậu nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, từng bước chuyển từ coi thích ứng là trọng tâm sang kết hợp giảm phát thải khí nhà kính, tận dụng cơ hội để hướng tới nền kinh tế xanh, các-bon thấp. Tài nguyên được điều tra, đánh giá, được quản lý bền vững hơn, được phân bổ theo tín hiệu thị trường thông qua đấu giá quyền sử dụng, quyền khai thác. Tư duy về bảo vệ môi trường được chuyển từ bị động sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm lớn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, thiệt hại do thiên tai vẫn còn lớn, diễn biến và các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng; việc khai thác tài nguyên vẫn còn chưa thực sự bền vững, việc sử dụng chưa thật tiết kiệm, hiệu quả; cường độ sử dụng tài nguyên, năng lượng còn mở mức cao so với thế giới; xu hướng ô nhiễm môi trường còn tiếp diễn, suy thoái đa dạng sinh học chưa được ngăn chặn…

    Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã cho ý kiến về tình hình triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW và đề xuất quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, Hội thảo cũng nhận được các ý kiến đóng góp thiết thực và hữu ích từ các chuyên gia, nhà khoa học để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW. Đây là những ý kiến tâm huyết, sâu sắc, bổ ích để Bộ TN&MT tiếp tục hoàn thiện Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, đảm bảo tiến độ, chất lượng tham mưu cho Bộ Chính trị.

Phương Linh

Ý kiến của bạn