Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024

Thừa Thiên - Huế tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

15/02/2023

    UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thời gian lấy ý kiến kết thúc vào ngày 10/3/2023.

    Đối tượng lấy ý kiến bao gồm: Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP. Huế và HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học về toàn bộ nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của Dự thảo Luật; nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hạn mức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

Ảnh minh họa

    Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau: Các tầng lớp nhân dân: (1) Trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

    Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp…

    Hình thức lấy ý kiến có thể thông qua website chính thức http://luatdatdai.monre.gov.vn/; góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi đến Sở TN&MT theo địa chỉ 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP. Huế hoặc qua hộp thư điện tử: stnmt@thuathienhue.gov.vn. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học. Ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến và gửi về UBND tỉnh (qua Sở TN&MT) để xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến gửi về Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chính phủ và Bộ TN&MT. Ngoài ra, có thể góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử TN&MT, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Nam Việt

Ý kiến của bạn