Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Năm, ngày 21/01/2021

Tăng cường kiểm soát và xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường

04/01/2021

     Theo Báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 400.000 ha trồng các loại cây hàng năm thì lượng rác thải từ bao bì phân bón, thuốc BVTV bình quân lên tới hơn 600 tấn. Cứ bình quân 1 ha sản xuất lúa mỗi vụ thải ra môi trường khoảng 1 đến 1,5 kg bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV. Với 1 ha trồng cây hoa, rau mỗi vụ thải ra 3 - 5 kg rác thải từ phân bón và thuốc BVTV. Mặc dù trong năm 2020, Thanh Hóa đã có nhiều chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc xây dựng bể bê tông chứa vỏ thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV). Song, hiện vẫn còn tình trạng nông dân vứt bỏ tùy tiện trên bờ, kênh mương, sườn đồi, ao hồ, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

     Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ TN&MT có hiệu lực ngày 30/6/2016, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành hướng dẫn triển khai xây dựng bể chứa bê tông đến từng xã, thôn, bản để đựng vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng, các địa phương đã tích cực, tuy nhiên việc xây dựng bể chứa còn ít, chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Riêng năm 2020, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã giao Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật mới về thuốc BVTV và Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016, kết quả triển khai 50 lớp với 4.000 lượt người tham dự.

Bao gói thuốc BVTV đã được thu gom vào các bể chứa trên đồng ruộng

     Ngày 28/10/2020 Sở NN&PTNT cũng đã giao Chi cục Trồng trọt và BVTV tham mưu phương án phối hợp rà soát, đánh giá việc thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng và hóa chất thuốc BVTV không đươc phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tham mưu xây dựng tờ trình trình UBND tỉnh Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và hóa chất BVTV không nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2022.

     Theo Báo cáo số 290/BC-SNNPTNT của Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa về kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng năm 2020. Số lượng bể chứa hiện đang còn sử dụng là 16.000 bể. Mỗi năm ước tính trên địa bàn tỉnh sử dụng từ 200 - 300 tấn thuốc BVTV; lượng bao gói thuốc sau sử dụng thải ra trên đồng ruộng trong năm 2020 khoảng 25 - 30 tấn. Qua các đợt thanh, kiểm tra chuyên ngành về sử dụng thuốc BVTV, các cơ sở sản xuất trồng trọt tập trung đã bố trí bể chứa và người dân thực hiện thu góm đúng quy định, tuy nhiên còn lại một số ít địa phương chưa bố trí bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, nông dân vứt bỏ tùy tiện trên bờ, kênh mương, sườn đồi, thậm chí ao hồ, đầu nguồn nước sinh hoạt.

     Thực tế cho thấy, bao gói thuốc BVTV được thu gom vào các bể chứa trên đồng ruộng chưa có phương án tiêu hủy theo quy định của pháp luật, phần lớn được người dân tự ý đốt tại chỗ khi các bể chứa tràn đầy bao gói thuốc sau thu gom, ngoài ra một số hộ còn mang về trà trộn vào rác thải sinh hoạt để thải bỏ.

     Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt phương án phối hợp rà soát, đánh giá việc thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng và hóa chất thuốc BVTV không đươc phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn