Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

Hội thảo tổng kết “Sáng kiến thành lập Liên minh siêu thị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ túi ni lông dùng một lần tại Việt Nam”

21/04/2022

    Ngày 20/4/2022, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) phối hợp với Sở Công Thương TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo tổng kết “Sáng kiến thành lập Liên minh siêu thị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ túi ni lông dùng một lần tại Việt Nam”.

    Nhận thức được nguy cơ nghiêm trọng của rác thải nhựa đối với môi trường, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp lý nhằm quản lý chất thải nhựa như: Chiến lược quốc gia về Quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030; Luật BVMT năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT; Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam. Theo đó, nước ta đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. 

    Tuy nhiên, theo khảo sát của Viện CLCSTN&MT, số lượng túi ni lông sử dụng một lần tại các siêu thị trung bình lên tới 104.000 túi/ngày, tương đương với 38 triệu túi ni lông/năm. Trong số 48 siêu thị được khảo sát, có tới 46 siêu thị đang cung cấp túi ni lông miễn phí. 

Toàn cảnh Hội thảo

    Do đó, Viện CLCSTN&MT đã phối hợp với Sở Công Thương TP. Hà Nội thực hiện Sáng kiến thành lập Liên minh siêu thị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ túi ni lông dùng một lần tại Việt Nam” từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2022. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Suy nghĩ lại về nhựa - Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển” (Rethinking Plastics) do Liên minh châu Âu (EU) và Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Đức (GIZ) và Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) triển khai. Mục tiêu của Sáng kiến là thiết lập, vận hành liên minh các siêu thị để cùng đưa ra các hành động, giải pháp cụ thể, nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông dùng một lần tại các siêu thị và chuyển sang sử dụng túi thân thiện với môi trường của khách hàng.

    Trong khuôn khổ của Dự án, Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi nilông đã được thành lập với sự cam kết tham gia của 16 nhà bán lẻ, cũng như sự ủng hộ tích cực của các đối tác đồng hành giảm chất thải nhựa. Các hoạt động của liên minh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị bán lẻ và các đối tác đồng hành giảm chất thải nhựa, góp phần lan tỏa thông điệp về hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

    Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các thành viên của Liên minh triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi của khách hàng, phối hợp với các nhà bán lẻ xây dựng và thực kiện kế hoạch giảm túi ni lông trong cả hệ thống, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi và hoạt động của Liên minh.

Hồng Nhung

 

 

 

Ý kiến của bạn