Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 05/12/2023

Hội nghị lần thứ 8 Nhóm công tác ASEAN về hóa chất và chất thải

07/07/2023

    Từ ngày 5 - 7/7/2023, tại Hà Nội, Bộ TN&MT (đầu mối Tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam - ASOEN Việt Nam) đã phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Nhóm công tác ASEAN về hóa chất và chất thải (AWGCW-8). Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với ASEAN về môi trường năm 2023.

    Mục tiêu của Hội nghị AWGCW-8 nhằm đánh giá lại các hoạt động hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN về các hoạt động hợp tác liên quan đến hóa chất và chất thải; thảo luận, định hướng, đi tới thống nhất về nguyên tắc nội dung hợp tác giữa các nước trong khu vực trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có thành viên Ban Thư ký ASEAN, các nước trong khối ASEAN; các tổ chức đối tác, thành viên các Nhóm công tác thuộc ASOEN Việt Nam; đại diện các bộ, ngành liên quan; chuyên gia, nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế. 

    Hội nghị AWGCW-8 xem xét một số nội dung chính, như: Cập nhật quyết định liên quan của các cuộc họp trong khuôn khổ ASEAN và các sự kiện liên quan khác; cập nhật việc thực hiện Kế hoạch hành động của Nhóm Công tác ASEAN về hóa chất và chất thải; cập nhật các sáng kiến liên ngành về hóa chất và chất thải; cập nhật kết quả của Hội nghị các bên tham gia các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm năm 2022, 2023, một số vấn đề liên quan đến Nghị định thư Montreal và Công ước Minamata; hợp tác ASEAN về hóa chất, chất thải với đối tác phát triển và cơ quan chuyên ngành.

    Trong những buổi họp tiếp theo, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận về quyết định của các Hội nghị ASEAN liên quan, cập nhật việc thực hiện Kế hoạch hành động AWGCW; các sáng kiến liên ngành về hóa chất và chất thải; cập nhật kết quả của Hội nghị các Bên tham gia công ước liên quan đến hóa chất và chất thải năm 2022,2023.

    Với vai trò là đầu mối ASOEN Việt Nam, Bộ TN&MT chủ trì trao đổi, thảo luận 4 nội dung sau: Tăng cường năng lực, trao đổi thông tin về công nghệ và thực hành tốt nhất; triển khai các nội dung trong Tuyên bố chung của ASEAN về hóa chất và chất thải tại Hội nghị các bên tham gia Công ước Basel, Công ước Rotterdam, Công ước Stockholm; phục hồi các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất, chất thải nguy hại; cập nhật kết quả liên quan đến Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs) tại Hội nghị các bên tham gia các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm năm 2022, 2023.

    Nhóm công tác ASEAN về hóa chất và chất thải (trước đây là Nhóm Công tác ASEAN về các Công ước đa phương về môi trường) được thành lập cuối năm 2015, nhằm tạo ra một diễn đàn cho các quốc gia thành viên ASEAN tăng cường hơn nữa sự phối hợp và hợp tác khu vực trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa chất, chất thải theo các hiệp định môi trường đa phương có liên quan như Công ước Basel, Công ước Rotterdam, Công ước Stockholm, Công ước Minamata, cũng như các hệ thống đã được quốc tế thống nhất như Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất (GHS). Các hội nghị của Nhóm công tác được tổ chức thường niên, luân phiên giữa các nước thành viên ASEAN.

Nam Việt

Ý kiến của bạn