Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 22/07/2024

Công ty Nhiệt điện Uông Bí: Đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc

15/08/2023

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động năm 2023” và thực hiện Kế hoạch liên tịch số 68/KHLT-NĐUB-CĐNĐUB ngày 30/5/2023 của Công ty và Công đoàn Công ty Nhiệt điện Uông Bí về việc “Phát động phong trào thi đua “Mỗi đơn vị/tập thể đăng ký đảm nhận công trình tạo cảnh quan, môi trường làm việc Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, Công đoàn các đơn vị trong Công ty đã phối hợp với Chuyên môn đăng ký mỗi đơn vị đảm nhận ít nhất 01 công trình Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp và tuyên truyền, phát động phong trào thi đua đến từng tổ, kíp, cá nhân tích cực tham gia, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên lao động trong đơn vị đối với việc xây dựng và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Công nhân đang trồng thêm cây xanh trong khuôn viên Công ty

    Các đơn vị trong Công ty đã tổ chức các ngày “Chủ nhật xanh”, dọn dẹp, đổ đất, cắt cỏ, trồng hoa tại khuôn viên đơn vị và vệ sinh khu vực làm việc, sản xuất do đơn vị quản lý.

Khuôn viên cây xanh tại khu nhà làm việc 9 tầng Công ty Nhiệt điện Uông Bí

    Với tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên lao động cùng sự quan tâm, đồng lòng của lãnh đạo và Công đoàn các đơn vị đã góp phần thay đổi diện mạo, màu sắc và làm xanh sạch đẹp thêm môi trường làm việc cũng như cảnh quan của Công ty, đơn vị. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên lao động và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Duy Bạch

Ý kiến của bạn