Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 29/11/2022

Tiếp tục lấy ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

15/09/2015

     Ngày 11/2/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã có buổi làm việc lấy ý kiến của các Bộ, ngành về nội dung Dự án Luật BVMT (sửa đổi). Đây là Dự thảo Luật số 5.1 bao gồm 20 chương và 182 điều (Dự thảo số 5 có 19 chương và 160 điều, Luật BVMT 2005 có 15 chương và 136 điều).          Tại cuộc họp, đại diện các Bộ đều nhất trí việc Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về BVMT. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ TN&MT chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về BVMT; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ trưởng Bộ TN&MT.      Theo đại diện Bộ Nội vụ và Bộ Công an, vấn đề quản lý nhà nước về BVMT cần giải thích thêm một số thuật ngữ như văn hóa môi trường, môi trường chiến lược, an ninh môi trường…; Bên cạnh đó, cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và các nội dung quản lý nhà nước về BVMT tại Điều 147 bản Dự thảo.      Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, việc quy định những đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giao cho Chính phủ quy định danh mục cụ thể những đối tượng phải lập ĐTM và ĐTM theo 2 bước là việc làm hết sức cần thiết.      Cũng tại cuộc họp, đại diện của các Bộ NN & PTNT, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và công nghệ, Xây dựng đã đóng góp các ý kiến một cách chi tiết, cụ thể  về các nội dung Quy hoạch BVMT, ĐTM, BVMT trong nhập khẩu phế liệu, trong bệnh viện và các cơ sở y tế, hoạt động mai táng, hỏa táng… và đề nghị rà soát lại, điều chỉnh một số thuật ngữ chưa phù hợp.      Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị các thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật BVMT (sửa đổi) tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của đại biểu các Bộ, ngành; Sửa đổi một số điều khoản cần thiết nhằm hoàn thiện bản Dự thảo để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.   Theo VEA
Ý kiến của bạn