Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

15/09/2015

     Ngày 14/1/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã có buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về nội dung Dự án Luật BVMT (sửa đổi), chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến và đại diện thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật.          Kế thừa thành tựu đạt được của Luật BVMT năm 1993 và Luật BVMT năm 2005, khắc phục những khiếm khuyết của Luật BVMT năm 2005, hiện nay, Bộ TN&MT đang tiến hành xây dựng Luật BVMT (sửa đổi). Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII vừa qua, Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra thảo luận. Cơ quan soạn thảo Dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong các lần thảo luận tại các tổ với tổng số 128 lượt đại biểu cho ý kiến và thảo luận chung tại hội trường với 17 lượt  đại biểu cho ý kiến.      Đa số ý kiến cho rằng, Dự án Luật đã cụ thể hóa một số điều và bổ sung một số nội dung mới phù hợp với tình hình thực tế về BVMT. Lần sửa đổi này được Ban soạn thảo chuẩn bị chu đáo, nhiều vấn đề mới được cập nhật và nhiều nội dung mới được đưa vào Luật. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật còn kèm theo Dự thảo 4 Nghị định của Chính phủ về các nội dung quan trọng, vì vậy nếu Luật được thông qua thì sẽ sớm được thực thi.      Theo đó, Dự thảo tập trung sửa đổi theo hướng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT theo nguyên tắc Nhà nước quản lý thống nhất về BVMT; Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi Chính phủ và cộng đồng về BVMT; Xác định rõ nguồn lực tài chính cho BVMT và nhiệm vụ được chi từ kinh phí sự nghiệp môi trường; Bổ sung thêm nội dung mới về biến đổi khí hậu và bảo BVMT; gắn kết bảo vệ tài nguyên và BVMT với biến đổi khí hậu; Nhấn mạnh tăng trưởng xanh, khuyến khích phát triển công nghiệp và đô thị sinh thái; Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ thân thiện với môi trường.   Toàn cảnh buổi làm việc        Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng, Dự án Luật vẫn còn dừng ở mức khung, nhiều điều khoản phải chờ hướng dẫn chi tiết mới thực hiện được. Nhóm ý kiến khác đề nghị quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu các Bộ, ngành, tổ chức trong BVMT; Công bố công khai danh tính các phế liệu ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, giám sát.      Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị các thành viên của Ban soạn thảo cần tiến hành rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6; Khẩn trương hoàn chỉnh, sửa đổi một số điều khoản cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu về BVMT và phát triển bền vững trong thời gian tới.   Theo Monre
Ý kiến của bạn