Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 11/12/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng cường công tác bảo vệ môi trường

02/09/2013

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 1.tif

Ông Vương Thái Dũng

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

 

     Xăng dầu là một loại hàng hóa quan trọng đối với hoạt động sản xuất và tiêu dùng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cũng là mặt  hàng kinh  doanh có điều kiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Vì thế, đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ những quy định của pháp luật về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ nhân viên, cũng như các yêu cầu về BVMT và phòng chống cháy nổ. Nhân Ngày môi trường thế giới 5/6/2013, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Vương Thái Dũng - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về tình hình thực hiện công tác BVMT của doanh nghiệp trong thời gian qua và kế hoạch thời gian tới.

     PV: Ông có thể cho biết đôi nét về tình hình thực hiện công tác BVMT của Petrolimex trong thời gian qua?

     Ông Vương Thái Dũng: Trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển, Petrolimex và tất cả các đơn vị thành viên luôn nhận thức rằng: Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, BVMT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, gắn liền với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD); thực hiện tốt công tác BVMT vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội, vừa là quyền lợi của chính doanh nghiệp.

     Petrolimex đã xây dựng và thực hiện các chương trình, phát triển ngành, kế hoạch dài hạn về công tác an toàn BVMT (giai đoạn 2010 - 2015), kế hoạch hàng năm được triển khai tổng thể tại các đơn vị SXKD và các công trình xăng dầu. Công tác BVMT diễn ra trong rất nhiều lĩnh vực, hoạt động của Tập đoàn, thể hiện ở việc đầu tư cơ sở vật chất; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; tham gia xây dựng, sửa đổi các quy định, quy phạm về môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị trong Tập đoàn về BVMT, cụ thể:

     Đầu tư cho công tác an toàn và BVMT: Trong các năm gần đây, Petrolimex đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho công tác BVMT như lắp đặt hệ thống công nghệ, thiết bị hiện đại cho các cơ sở SXKD xăng dầu trong Tập đoàn, đảm bảo không để xảy ra sự cố, rò rỉ ra môi trường. Tất cả các kho xăng dầu đều có hệ thống xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu về môi trường; các máy phao ở các bể chứa nhằm giảm hao hụt, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu thấp nhất lượng hơi xăng dầu phát thải ra môi trường trong quá trình xuất, nhập xăng dầu. Các kho cảng xăng dầu có hệ thống phao quây để khi có sự cố tràn dầu sẽ giảm thiểu mức độ ô nhiễm lan rộng ra khu vực. Chất thải nguy hại phát sinh tại các công trình xăng dầu được quản lý, thu gom, lưu chứa và tiêu hủy theo quy định.  Đặc biệt, tất cả các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đều có hệ thống thu hồi hơi trong quá trình nhập hàng từ ô tô vào cửa hàng. Trước đây, tại các cửa hàng xăng dầu, khi chưa lắp hệ thống thu hồi hơi, mỗi lần nhập hàng từ ô tô vào cửa hàng, lượng hơi xăng dầu bốc ra ngoài rất nhiều, nhưng giờ đây, vấn đề này đã được giải quyết, tất cả hơi xăng dầu đó được thu hồi quay trở lại, đưa vào ô tô xitec, vừa giảm hao hụt xăng dầu, vừa đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm. Hiện nay, tại Việt Nam, chưa có doanh nghiệp nào triển khai lắp đặt hệ thống này, ngoại trừ Petrolimex, đây là một trong những cố gắng rất lớn của Tập đoàn để góp phần BVMT. Ngoài ra, Petrolimex còn đầu tư đồng bộ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), nâng cấp các tuyến ống dẫn xăng dầu, cải tạo bể chứa, hệ thống tự động hóa, sử dụng các cột bơm điện tử; lắp đặt mái phao và sơn phản nhiệt để chống bay hơi xăng dầu tại các bể chứa xăng ở các kho xăng dầu; trang bị tàu cứu hộ trên sông, biển và các thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu. Ví dụ, tại Tổng Kho xăng dầu Nhà Bè, Petrolimex đã xây dựng một lò đốt để xử lý tất cả các chất thải bị nhiễm dầu, không chỉ phục vụ riêng cho Petrolimex, mà còn cho xã hội. Từ năm 2007 đến nay, Tập đoàn đã triển khai mua bảo hiểm ô nhiễm môi trường (ÔNMT) và trách nhiệm công cộng cho toàn bộ các kho, cảng, tuyến ống xăng dầu, khi hết hạn bảo hiểm thì tái ký lại theo đúng quy định.

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 2.tif

Diễn tập định kỳ sẵn sàng ứng phó với các sự cố môi trường

 

     Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) về BVMT: Để đầu tư đúng hướng, hiệu quả trong công tác BVMT, phải nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) của nước ngoài và đưa vào thực hiện. Ý thức được điều đó, Petrolimex đã tìm hiểu các thiết bị, công nghệ phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cũng như điều kiện kinh tế của Tập đoàn và đưa vào vận dụng trong hoạt động SXKD, nhằm giảm thiểu ÔNMT. Từ năm 1998 đến nay, Petrolimex đã nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn và BVMT. 

     Xây dựng, áp dụng các quy định, tiêu chuẩn: Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn đã rất chủ động xây dựng các tiêu chuẩn nội bộ như tiêu chuẩn về xử lý nước thải; về xử lý chất thải rắn và hoàn thiện một bộ tiêu chuẩn, quy phạm nội bộ về công tác an toàn, trong đó có an toàn PCCC và an toàn về môi trường. Một số quy định, tiêu chuẩn của ngành trước khi tiến hành xây dựng đều được gửi cho Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường và các Bộ liên quan cho ý kiến. Ngoài ra, Petrolimex cũng chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để rà soát các quy định, quy chuẩn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu an toàn PCCC, BVMT và tham gia góp ý sửa đổi, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) đang được Bộ TN&MT xây dựng.

     Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được Tập đoàn thực hiện rất nghiêm túc và hiệu quả. Hàng năm, Petrolimex đều xây dựng kế hoạch chung trong công tác thanh tra, kiểm tra từ Tập đoàn cho đến các đơn vị thành viên. Chúng tôi đã xác định, công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh về an toàn BVMT là một trong những nội dung phải đặc biệt quan tâm. Cùng với kế hoạch tự kiểm tra, thanh tra nội bộ các đơn vị, Tập đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng như: Cục Cảnh sát PCCC, Tổng cục môi trường, Các Sở/Ban/ngành tại địa phương tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, hoặc đột xuất về việc thực hiện công tác an toàn PCCC và BVMT tại các công trình xăng dầu. Thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện những hạn chế, thiếu sót và kiến nghị, chỉ đạo khắc phục; nhận diện và loại trừ các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm an toàn và có nguy cơ gây ÔNMT.

     Xây dựng phương án phòng ngừa sự cố môi trường: Đảm bảo an toàn PCCC và BVMT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, song hành với nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn. Với đặc thù kinh doanh các mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ÔNMT, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng và huấn luyện các phương án đảm bảo an toàn và BVMT từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, các kho, cảng và các cửa hàng xăng dầu theo quy định của Nhà nước.

     PV: Thưa ông, Petrolimex đã triển khai những hoạt động gì để tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên về vấn đề BVMT. Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2013, Tập đoàn có những hoạt động gì tiêu biểu?

     Ông Vương Thái Dũng:  Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ cho CBCNV về công tác BVMT được tiến hành hàng năm với nhiều hình thức phong phú. Petrolimex có một hệ thống đội ngũ các cán bộ chuyên trách về BVMT từ trên xuống dưới. Hiện Petrolimex có trên 300 cán bộ chuyên trách về môi trường, trong số 5.000 cán bộ chuyên trách về công tác đảm bảo an toàn tại các đơn vị. Vì thế, các hoạt động BVMT được Petrolimex thực hiện rất bài bản, chính quy, đem lại hiệu quả thiết thực cho chính doanh nghiệp. Định kỳ, Petrolimex tổ chức cho các cán bộ cập nhật các quy định của Nhà nước về BVMT, những công nghệ, giải pháp tiến bộ KHKT. Hàng năm, Petrolimex đều tổ chức huấn luyện nghiệp vụ BVMT; kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng các trang thiết bị, xử lý nước thải, sử dụng hệ thống thu hồi hơi xăng dầu; Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để đào tạo, diễn tập phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố tràn dầu và kiểm soát ÔNMT cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) làm việc tại các công trình xăng dầu, các cảng biển, cảng sông. Đặc biệt, Petrolimex còn đưa nội dung PCCC, BVMT và vệ sinh an toàn lao động (VSATLĐ) vào chương trình thi nâng bậc cho CBCNV. Chúng tôi đưa ra những tình huống, vụ việc cụ thể, gắn với nhiệm vụ, vai trò của từng lãnh đạo đơn vị, cán bộ, từng vị trí để họ hiểu và nắm vững những kiến thức về BVMT, an toàn PCCC. Bên cạnh đó, hàng năm, Petrolimex còn chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Tuần lễ quốc gia về VSATLĐ, PCCC và Ngày Môi trường thế giới 5/6, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và tăng cường kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ TN&MT; Tổ chức nhiều Hội thao PCCC, Hội thi Bán hàng giỏi, Hội thi An toàn vệ sinh viên, Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn các công trình xăng dầu…

     Đặc biệt, Petrolimex luôn xác định Ngày Môi trường thế giới 5/6 hàng năm là một trong các hoạt động thường niên của doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể CBCNV về BVMT. Tập đoàn đã có văn bản chỉ đạo đến tất cả các đơn vị thành viên tích cực tham gia hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2013 và nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc gìn giữ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các hoạt động chính gồm: Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu... về chủ đề môi trường tại Văn phòng Tập đoàn, các đơn vị thành viên, các kho và cửa hàng xăng dầu...; Phát động phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, tăng cường trồng nhiều cây xanh tại các kho xăng dầu; Tổng vệ sinh tại văn phòng, vệ sinh công nghiệp tại các công trình xăng dầu; Phối hợp và theo sự chỉ đạo của Sở TN&MT địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại các đơn vị, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn là tránh “các bệnh hình thức”, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và đạt được mục tiêu đề ra. Có thể nói, những  năm qua, với sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị, sự ủng hộ nhiệt tình và có trách nhiệm của CBCNV nên công tác BVMT đã được thực hiện rất nghiêm túc, bài bản và hệ thống, với thông điệp: “BVMT là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi chúng ta đối với cộng đồng, xã hội và đối với môi trường, trong đó có chính bản thân mỗi người, nhưng BVMT cũng chính là quyền lợi của tất cả chúng ta!”

     PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

 

Văn Thi - Giáng Hương (Thực hiện)

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 5/2013

 

Ý kiến của bạn