Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024

Sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải rắn

26/06/2015

     Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học, công  nghệ (KHCN) tỉnh Quảng Trị vừa chuyển giao, đưa chế phẩm sinh học QTMIC vào xử lý chất thất thải rắn thành phân hữu cơ vi sinh ở Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, giúp xử lý triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường của Nhà máy. Hiện Trung tâm cung ứng cho Nhà máy mỗi năm 2 tấn chế phẩm QTMIC để xử lý chất thải. Ngoài ra, chế phẩm QTMIC còn sử dụng rất hiệu quả trong việc xử lý phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp thành phân hữu cơ vi sinh có ích cho các loại cây trồng. 

     Ngoài chế phẩm sinh học QTMIC, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh còn nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học khác trong sản xuất, giúp cải thiện môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế như chế phẩm NEO- polymic xử lý ao hồ nuôi trồng thủy sản giúp các vi sinh vật phân hủy lượng thức ăn thừa của tôn, cá; ổn định độ pH; kích thích tảo mọc, tạo môi trường nước trong hồ nuôi trong sạch; chế phẩm EM để xử lý rác thải hữu cơ trong sinh hoạt…

 

Phương Hạnh

Ý kiến của bạn