Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 16/04/2024

Nghệ An tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

07/09/2014

     Trong những năm qua, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tựu, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số khu vực vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc xử lý chất thải y tế, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại vẫn chưa triệt để; nhiều khu vực còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nguồn nước và đất; Rác thải sinh hoạt ngày càng tăng nhưng việc đầu tư cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý chưa đáp ứng được yêu cầu...

     Để giải quyết tình trạng trên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, Sở TN&MT Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 23 văn bản quy phạm pháp luật về BVMT nhằm cụ thể hóa các quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa, các văn bản pháp luật về BVMT nhằm phát hiện những điểm không phù hợp, hạn chế những sai sót trong công tác quản lý.

 

Sở TN&MT Nghệ An phối hợp với UBND cấp huyện, xã tiếp tục xử lý

tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường

 

     Bên cạnh đó, Sở TN&MT tăng cường công tác kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong vòng 4 năm (từ năm 2010 đến tháng 7/2014), đã kiểm tra 474 lượt cơ sở, phát hiện và xử lý 84 cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, việc xử lý, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân về ô nhiễm môi trường cũng được chú trọng, nêu cao hiệu quả xử lý, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường cho người dân.

     Về công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, hiện Sở TN&MT đang tập trung nhân lực giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn. Nghệ An là tỉnh có số lượng điểm ô nhiễm do tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật lớn nhất cả nước (có 268 điểm cần xử lý theo Quyết định số 1946/2010/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong số đó có 55 điểm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường). Đến tháng 6/2014, Sở đã và đang chỉ đạo thực hiện điều tra xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm môi trường tại 61 điểm, trong đó đã hoàn thành xử lý 5 điểm, đang tiến hành triển khai 8 điểm. Trong các năm tiếp theo, sẽ xử lý ô nhiễm do tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ nhằm trả lại vùng đất sạch cho người dân sản xuất và sinh sống.

     Công tác thẩm định và cấp giấy phép môi trường cũng được quan tâm và chú trọng không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng. Số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định trong 4 năm qua (từ năm 2010 đến tháng 7/2014) là 309 dự án; cấp 300 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và tham mưu, thẩm định cho 96 dự án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

     Đặc biệt, Sở đã chỉ đạo thực hiện 37 đề án điều tra hiện trạng môi trường trên các lĩnh vực và khu vực khác nhau làm cơ sở khoa học để phục vụ quản lý và BVMT trên địa bàn tỉnh.

     Ngoài ra, Sở còn đa dạng hóa hình thức truyền thông môi trường nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các nhà quản lý trong BVMT thông qua các hoạt động phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị như: Đài Phát thanh và truyền hình, Báo Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An, UBMTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nạn nhân chất độc da cam... tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng trong BVMT.

     Ghi nhận những thành tích trong công tác quản lý nhà nước về BVMT, Sở đã được Bộ TN&MT tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác BVMT năm 2010.

     Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về BVMT vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như Luật Khoáng sản, Tài nguyên nước đã được ban hành nhưng nghị định, thông tư hướng dẫn chậm ban hành dẫn đến địa phương thiếu cơ sở thực hiện. Chế tài xử lý các vi phạm được quy định trong Luật Đất đai 2003, Luật BVMT 2005... chưa chặt chẽ và cụ thể; Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa cao, vẫn còn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên thiên nhiên.

     Để tăng cường công tác BVMT, trong thời gian tới, Sở TN&MT Nghệ An sẽ xây dựng các Kế hoạch theo quy định mới của Luật BVMT 2014; Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, xã tiếp tục xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; Tăng cường cập nhật, kiểm tra, giám sát công tác BVMT tại các huyện, xã; Đôn đốc việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở (Trại lợn Thái Dương, Tiến Thành, Diễn Yên, Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ An, Công ty TNHH Hải An...); Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, các chính sách pháp luật về TN&MT; Tăng cường rà soát các loại quy hoạch ngành và lĩnh vực, làm cơ sở cho quản lý đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

 

 

Hoàng Danh Lai - Phó Giám đốc

Sở TN&MT Nghệ An

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 8/2014

 

 

 

 

Ý kiến của bạn