Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 17/04/2024

Khẩn trương hoàn thiện Đề án Nghiên cứu, đánh giá khai thác, sử dụng nước ngầm và tác động đến sụt lún nền đất khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long

15/09/2015

     Ngày 17/6/2015, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng Đề án Nghiên cứu, đánh giá khai thác, sử dụng nước ngầm và tác động đến sụt lún nền đất khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long.      Theo đó, thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 6094/VPCP-KTN ngày 11/8/2014, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, UBND các địa phương và một số cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án “Nghiên cứu, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng Sông Cửu Long, đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết trước mắt và lâu dài”, nhằm khoanh định các khu vực sụt lún nền đất do khai thác nước ngầm tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng Sông Cửu Long; Đánh giá tác động của việc khai thác nước ngầm đến sụt lún nền đất, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động của việc khai thác, sử dụng nước ngầm đến sụt lún nền đất tại các địa điểm trên.   Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Báo TN&MT)        Dự thảo Đề án gồm 5 nội dung chính: Xác định hiện trạng, diễn biến và khoanh vùng sụt lún nền đất; Điều tra, đánh giá hiện trạng, diễn biến khai thác nước ngầm; Điều tra, lập bản đồ khoanh vùng khu vực nền đất yếu; Phân tích, đánh giá xác định khu vực sụt lún do khai thác nước ngầm và đánh giá tác động của khai thác nước ngầm đến sụt lún nền đất; Đề xuất các giải pháp phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu tác động của việc khai thác nước ngầm đến sụt lún nền đất.      Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh, Đề án “Nghiên cứu, đánh giá khai thác, sử dụng nước ngầm và tác động đến sụt lún nền đất khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long” liên quan trực tiếp đến nhiều Bộ, ngành và có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 và triển khai quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạnh tranh an ninh nguồn nước ngày càng gay gắt. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước khẩn trương hoàn thiện Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia để trình Chính phủ.   Hồng Nhự
Ý kiến của bạn