Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 16/04/2024

Hiệu quả từ Dự án thí điểm thực hành quản lý nước thải cho khu công nghiệp

15/09/2015

     Tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nghiên cứu - Giáo dục Đức đã tổng kết Dự án thí điểm thực hành quản lý nước thải cho khu công nghiệp (AKIZ).      Đây là dự án do Ngân hàng tái thiết Đức tài trợ, nhằm đảm bảo hiệu quả và vận hành bền vững toàn bộ hệ thống nước thải cho các khu công nghiệp tập trung của Việt Nam .      Dự án với tổng kinh phí khoảng 10 triệu Euro được thực hiện tại Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) từ năm 2010 đến 2014, với 6 tiểu dự án thành phần gồm: điều phối dự án nghiên cứu chung và phát triển chiến lược quản lý tổng hợp; thải loại chất độc bằng phương pháp hóa - lý; xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp kỵ khí kết hợp thu hồi năng lượng; thu hồi các chất có giá trị bằng công nghệ màng lọc; giải pháp quan trắc môi trường và phát triển vận hành phòng thí nghiệm đặt trong container; giải pháp quản lý bùn thải.        Với việc thực hiện các mô hình thí điểm trong container tại các nhà máy sản xuất khác nhau trong khu công nghiệp Trà Nóc, các giải pháp công nghệ từ dự án AKIZ đã giúp xử lý nước thải, tái sinh năng lượng từ nước thải và tận dụng lại các chất có giá trị với chi phí phù hợp. Sau khi nghiên cứu và đánh giá, các kết quả nghiên cứu được chuyển giao lại cho địa phương để có phương án thực hiện xử lý nước thải phù hợp môi trường sinh thái và tiết kiệm được nguồn năng lượng.      Hiện nay Việt Nam có khoảng 200 khu công nghiệp, phần lớn đều không có hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định. Ông Vũ Văn Khiêm, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển, Việt Nam luôn chú trọng hướng đến nền kinh tế xanh, bảo vệ môi trường. Với những kết quả đạt được từ Dự án AKIZ, Việt Nam sẽ có cơ sở và nền tảng để áp dụng các phương pháp, công nghệ xử lý nước thải tập trung trong các khu công nghiệp với chi phí hợp lý. Sau khi Dự án AKIZ kết thúc, hi vọng Chính phủ Đức sẽ có những dự án khác hỗ trợ Việt Nam bảo vệ môi trường bền vững...   Châu Long
Ý kiến của bạn