Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 16/04/2024

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam

15/09/2015

     Ngày 25/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp cùng các bên liên quan Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo Xây dựng chính sách, pháp luật về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam. Chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ  TN&MT, Bùi Cách Tuyến và các đại diện các Bộ: Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế; các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.      Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến phát biểu tại Hội thảo        Hội thảo được tổ chức nhằm đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ, ban hành ngày 9/8/2013 và Thông tư của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện.      Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg là cơ sở pháp lý quan trọng, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đối với sản phẩm bán ra thị trường cho đến khi sản phẩm đó được xử lý đảm bảo môi trường. Đây là xu hướng mà các nước trên thế giới đang áp dụng và quy định chịu trách nhiệm đối với toàn bộ vòng đời của sản phẩm có ý nghĩa thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng cải tiến quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường. Đồng thời, Quyết định này cũng gắn trách nhiệm của người tiêu dùng và cơ sở phân phối và các bên liên quan tham gia vào hoạt động thu hồi sản phẩm thải bỏ, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.      Điều 87, Luật BVMT 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 cũng quy định việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy việc rà soát, sửa đổi Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg và Thông tư của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện Quyết định để phù hợp với Luật BVMT 2014 là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống phát luật về BVMT.      Tại Hội thảo, đa số các đại biểu cho rằng, việc thực thi chính sách, pháp luật về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam thời điểm hiện nay là yêu cầu cấp bách, nhằm tạo điều kiện cho ngành công nghiệp môi trường phát triển và tiết kiệm được nguồn tài nguyên vốn là hữu hạn, khắc phục tình trạng thu gom, tái chế manh mún, thủ công tại các làng nghề đang gây tác động xấu đến môi trường. Tuy nhiên, Dự thảo Quyết định, chính sách, pháp luật về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam cần có các quy định riêng cho từng ngành công nghiệp, từng loại sản phẩm; Đề nghị tiến hành thu hồi thí điểm đối với phụ tùng xe máy thải bỏ, các nhà sản xuất có trách nhiệm với các phụ tùng thải bỏ tại đại lý ủy nhiệm. Đồng thời, đề nghị Bộ TN&MT thắt chặt chế tài xử phạt đối với các cơ sở vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ bất hợp pháp...      Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức quốc tế và Việt Nam đã có các sáng kiến, đề xuất, tích cực chuẩn bị kế hoạch để triển khai chương trình thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, góp phần từng bước xây dựng hệ thống thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ chính quy, bền vững tại Việt Nam. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm thuộc diện phải thu hồi, xử lý sau khi thải bỏ chủ động, phối hợp với cơ sở phân phối, cơ sở thu gom, xử lý chất thải và người tiêu dùng tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất đối với cộng đồng và môi trường, qua đó cũng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bền vững tại Việt Nam.   Châu Loan               
Ý kiến của bạn