Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 02/02/2023

Dự thảo Nghị định Quy hoạch bảo vệ môi trường: Cần tạo tính đồng nhất với các văn bản pháp luật

15/09/2015

     Ngày 8/7/2014, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT. Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến chủ trì Hội nghị.      Đây là Nghị định thay thế Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT. Theo đó, Nghị định mới sẽ gồm 5 chương và 27 điều (ít hơn 14 điều so với Nghị định số 29), nhưng sẽ có Chương quy định quy hoạch BVMT.      Theo các đại biểu, những nội dung của Nghị định không nên quy định những điều khoản đã có trong Luật BVMT (sửa đổi), ví dụ như khoản 3, điều 1 là không cần thiết. Bên cạnh đó, cần bổ sung nội dung tham vấn và thẩm định trong trách nhiệm xây dựng quy hoạch BVMT, nhằm tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật đi sát vào thực tế. Đối với chương Đánh giá môi trường chiến lược tại khoản 2, điều 7, quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định cần phải chỉ rõ cơ quan, đơn vị cụ thể chịu trách nhiệm thi hành nhiệm vụ này, tránh hiện tượng chồng chéo trong quản lý và các văn bản pháp luật của các cơ quan, ban, ngành.      Điều 18 về kiểm tra, xác nhận các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho ý kiến, cần phải xác định rõ công trình BVMT, tránh tình trạng chồng lấn với các hạng mục công trình khác.   Toàn cảnh Hội nghị        Đối với Chương Đánh giá tác động môi trường, đại diện Bộ Công Thương cũng nêu ý kiến nên giữ lại những nội dung đã quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP đã ban hành và chỉ nên gộp lại các danh mục sao cho hợp lý, từ đó tạo tính đồng nhất cao giữa các văn bản ban hành. Bên cạnh đó, cần uy định trách nhiệm ràng buộc với những người có chuyên môn môi trường trong việc trực tiếp tham gia đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, Tổ soạn thảo cũng cần cung cấp thêm tài liệu cho các đại biểu để có sự điều chỉnh, rà soát thật cụ thể, kỹ lưỡng, tránh tình trạng chồng chéo với các quy định khác.      Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự. Thứ trưởng chỉ đạo các thành viên Tổ soạn thảo sớm bổ sung, sửa đổi những nội dung mà các đại biểu đã góp ý vào Nghị định cho phù hợp.   Theo Monre  
Ý kiến của bạn