Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/04/2024

Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi

03/07/2015

     Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN)phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn và miền núi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần phát triển bền vững đất nước.

     Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Chương trình nông thôn và miền núi, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết, chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi đã đạt được ba nội dung rất quan trọng: Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân (Thông qua 845 dự án của Chương trình đã xây dựng được 2.501 mô hình sản xuất. Các mô hình này chính là những mẫu hình về chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN có tính đại diện cho địa bàn triển khai, do chính người dân được tập huấn kỹ thuật thực hiện); Chuyển giao 4.761 lượt công nghệ, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người dân; Thu hút sự quan tâm, đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào Chương trình (ngoài 700 tỷ đồng của ngân sách nhà nước, Bộ KH - CN đã huy động được hơn 1.000 tỷ đồng từ doanh nghiệp và các hộ gia đình  vào việc thực hiện các dự án, hoạt động của Chương trình”…

 

 

     Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Chương trình cũng gặp phải một số khó khăn, hạn chế nhất định như nguồn lao động thất nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi rất lớn nhưng không đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là yêu cầu nghiên cứu triển khai. Trình độ dân trí của người dân còn thấp, lại ảnh hưởng nặng bởi các phong tục, tập quán… ảnh hưởng tới việc tiếp thu các tiến bộ KH&CN. Ngoài ra, hàng năm nhu cầu đề xuất thực hiện dự án của các địa phương rất lớn, trong khi kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho Chương trình còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng được nhu cầu (giai đoạn 2011 - 2015, kinh phí chỉ đủ để dành cho 322/489 dự án, đạt 61% số dự án đề xuất); Chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí để tiếp tục mở rộng các mô hình đạt hiệu quả sau khi kết thúc dự án… Có thể nói, việc chuyển giao và ứng dụng KH - CN thành công không thể thiếu đội ngũ các nhà khoa học. Vì vậy, Chính phủ cũng cần có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ khoa học trẻ, tình nguyện hướng dẫn, chuyển giao KH - CN tại vùng nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

 

Gia Linh

 

 

 

Ý kiến của bạn