Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 31/05/2023

Công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị - khả năng ứng dụng tại các nước đang phát triển

15/09/2015

     Với mục tiêu lựa chọn công nghệ xử lý (CNXL) chất thải rắn đô thị (CTRĐT) phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển, nghiên cứu đã tiến hành: Phân tích các ưu và nhược điểm của các CNXL CTRĐT; Xây dựng tiêu chí đánh giá; Đánh giá khả năng ứng dụng tại các nước đang phát triển đối với 4 CNXL CTRĐT đang được ứng dụng rộng rãi tại các nước phát triển.   Lê Thị Kim Oanh Khoa Công nghệ và Quản lý môi trường, Đại học Văn Lang Wim H. Rulken Khoa Công nghệ môi trường, Đại học Wageningen Hà Lan (Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 4/2014)
Ý kiến của bạn