Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 02/02/2023

Các loài tảo lục ăn được ở Cao Bằng

15/09/2015

     Mẫu tảo lục ăn được ở Cao Bằng sống ở các sông nhỏ và suối, theo Theo khóa phân loại đến chi của Hook et. al. (50) được xếp vào các chi Chaetomorpha hoặc Cladophora (dạng phân nhánh hoặc không). Chi Chaetomorpha có 1 loài là Chaetomorpha sinensis Gardenr; chi Cladophora Kutzing có 2 loài là Cladophora fracta Kutz. và ladophora glomerata (L.) Kutz... Hai chi này đều thuộc họ Chi Cladophoraceae, bộ Cladophorales, lớp Cladophorophyceae. ngành tảo lục Chlorophyta. Chi Cladophora sợi có phân nhánh hoặc không, tế bào có chiều dài gấp hơn 2 lần chiều rộng. Chi Chaetomorpha sợi không phân nhánh, tế bào có chiều dài không quá 2 lần chiều rộng. Loài tảo lục ăn được phân bố hầu hết ở các suối của tỉnh Cao Bằng với lượng sinh khối lớn nhỏ khác nhau ở từng địa phương.   TS. Lại Minh Hiền TS. Nguyễn Hoành Côi Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học TS. Nguyễn Thùy Liên Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Toàn văn đang trên Tạp chí Môi trường, số 2/2014)
Ý kiến của bạn