Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 26/06/2024

Bảo tồn đa dạng sinh học hành lang tiểu vùng sông Mê Công

15/09/2015

     Ngày 16/12/2014, Bộ TN&MT phối hợp với Ngân hàng Thế giới (ADB) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và xây dựng kế hoạch thực hiện “Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) Tiểu vùng sông Mê Công (BCC) giai đoạn 2”.   Toàn cảnh Hội nghị        Theo thiết kế, Dự án BCC được triển khai ở 35 xã của 6 huyện thuộc 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Nội dung Dự án gồm 4 hợp phần: Tăng cường thể chế và cộng đồng; Phục hồi hành lang ĐDSH, bảo vệ dịch vụ hệ sinh thái, quản lý bền vững bởi những người quản lý tài nguyên địa phương; Cải thiện sinh kế và hỗ trợ hạ tầng quy mô nhỏ tại các xã; Quản lý dự án và dịch vụ hỗ trợ.      Dự án được triển khai từ năm 2011 - 2019 với tổng kinh phí thực hiện là hơn 38 triệu đô la, trong đó vốn vay từ ADB chiếm 78%. Mục tiêu tổng thể của Dự án BCC là các hệ sinh thái rừng phát triển bền vững và thích ứng với khí hậu ở Trung Trường Sơn mang lại lợi ích cho đời sống địa phương và những người sử dụng ở hạ lưu. Bên cạnh đó, Dự án còn giúp tăng cường năng lực cho các cấp tỉnh, huyện và xã ở vùng Dự án trong việc quy hoạch hành lang ĐDSH.      Hiện nay, Dự án đã giải ngân được 21 tỷ đồng, trong đó vốn vay của ADB là 18 tỷ, còn lại là vốn đối ứng địa phương. Hoạt động quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) tính đến tháng 8/2014, có 33/35 xã hoàn thành hồ sơ QHSDĐ, đạt 94% theo kế hoạch. Trong đó, hồ sơ QHSDĐ đã hoàn thành 100% (đã được UBND huyện ra quyết định phê duyệt) là 16/35 xã, đạt 45,7%.      Các hoạt động trồng rừng và quản lý rừng cộng đồng đã đạt những kết quả bước đầu. Trong năm 2014, tỉnh Quảng Trị đã trồng khôi phục rừng được 170 ha và trồng làm giàu rừng 80 ha. Tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành 50 ha phục hồi rừng và trồng làm giàu rừng 100 ha. Thừa Thiên - Huế đã thực hiện trồng mới phục hồi rừng 17,7 ha và trồng làm giàu rừng 50 ha. Qua đó, Dự án giúp tăng cường và hỗ trợ việc tạo thêm thu nhập cho người nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số vùng sâu và vùng xa.      Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các địa phương triển khai Dự án tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Nam đã cùng nhau thảo luận các khó khăn và đưa ra các đề xuất, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu trong thời gian tới.   Theo Monre
Ý kiến của bạn