Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 24/07/2024

Đề xuất Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai

26/06/2015

     Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) là một sáng kiến khu vực dựa trên hợp tác đối tác với sự đồng chủ trì của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP).

      Sáng kiến chú trọng việc bảo tồn và quản lý tốt các hệ sinh thái ven biển, góp phần nâng cao sức chống chịu của cộng đồng ven biển sống phụ thuộc vào các hệ sinh thái tại các nước như: Inđônêxia, Malaisia, Myanma, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam…

     Các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức cộng đồng (CBO), viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp nộp đề xuất ý tưởng dự án cho Quỹ tài trợ các dự án nhỏ. Mức tài trợ tối đa cho mỗi dự án là 20.000 USD với thời gian thực hiện tối đa 12 tháng. Thời hạn nộp đề xuất ý tưởng đến hết ngày 3/7/2015.

 

 

     Theo IUCN, các ý tưởng sẽ hướng tới 6 chủ đề: Phục hồi, cải tạo các hệ sinh thái biển và ven biển (rừng ngập mặn, rạn san hô và các ao nuôi tôm bỏ hoang); Giới thiệu và phát triển các sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven biển; Thử nghiệm và xây dựng cơ chế đồng quản lý trong bảo tồn các hệ sinh thái biển và ven biển; Xây dựng các cơ chế chia sẻ lợi ích từ các hoạt động du lịch sinh thái đối với cộng đồng; Tăng cường tiếp cận, phổ biến thông tin và hệ thống cảnh báo sớm về thiên tai; Nhân rộng các thực hành tốt trong quản lý, bảo tồn và sử dụng các hệ sinh thái biển và ven biển.

 

Nguyên Hằng

Ý kiến của bạn