Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Ðánh giá hiện trạng môi trường làng nghề điêu khắc tỉnh Bình Dương và đề xuất các giải pháp giảm thiểu, kiểm soát ô nhiễm môi trường

21/01/2015

     Những năm qua, các làng nghề ở vùng nông thôn nước ta đã đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tuy nhiên do sự phát triển tự phát, ồ ạt và thiếu quy hoạch nên môi trường ở các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng.

     Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 9 làng nghề hội đủ các tiêu chí được công nhận làng nghề truyền thống, trong đó có làng nghề điêu khắc. Môi trường không khí tại làng nghề điêu khắc hiện nay đã bị ô nhiễm bụi, hơi, dung môi và nước thải, gây phát sinh gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất xung quanh các cơ sở này.

     Mặc dù các làng nghề điêu khắc trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc ngành nghề có mức độ gây ô nhiễm môi trường không lớn nhưng do nằm xen kẽ trong khu dân cư, không tập trung thành điểm, cụm như các địa phương khác nên hoạt động của làng nghề gây những tác động không nhỏ đến cuộc sống của cộng đồng dân cư trong khu vực.

 

PGS.TS. Tôn Thất Lãng

Trường Đại học TN&MT TP. Hồ Chí Minh

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 12/2014)

Ý kiến của bạn