Banner trang chủ
Việt Nam sẵn sàng tham gia thị trường các bon

07/01/2015

Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới từ năm 1986, trải qua hơn 25 năm, với nhiều nỗ lực của Chính phủ và người dân, đất nước đã đạt tăng trưởng ngoạn mục về kinh tế, mức tăng bình quân đạt khá cao, khoảng trên 7% năm, năm 2010 Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển hiện tại, cũng như các nước đang phát triển khác, Việt Nam đang phải đối m...
Ðịnh hướng các hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về Tă...

06/01/2015

Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (Chiến lược TTX) với mục tiêu tiến tới xây dựng nền kinh tế các bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính (KNK) dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Triển khai thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam thông qua Kế hoạch hành động

06/01/2015

Trong hơn 20 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7% bình quân mỗi năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, nền kinh tế hội nhập cao với kinh tế thế giới, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao.