Banner trang chủ
Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong vận động chính sách về kiểm soát ô nhiễm nước

24/06/2014

Những năm qua, Oxfam cùng với Chính phủ, các tổ chức xã hội của Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy sự công bằng, phát triển của con người thông qua việc đem lại sự thay đổi về chính sách kinh tế - xã hội. Là đơn vị tài trợ cho hoạt động của Liên minh Nước sạch, Oxfam đã thúc đẩy các chính sách về ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước (KSONN) với mong muốn hoàn thiện khung pháp lý v...
Sự tham gia của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài Nhà nước trong kiểm soát ô nhiễm nước

25/06/2014

Các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) ngoài Nhà nước có vị trí và vai trò quan trọng trong hệ thống KH&CN. Sự phát triển của KH&CN không chỉ đáp ứng nhu cầu xã hội hóa các hoạt động KH&CN mà còn là tác nhân thúc đẩy phát triển KH&CN và đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm soát chất lượng nguồn nước

25/06/2014

Thái Nguyên là tỉnh nằm trong lưu vực sông (LVS) Cầu, trung bình mỗi năm cung cấp khoảng 3,54 tỷ m3 nước mặt. Tuy nhiên, hiện nay Thái Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và nguồn nước đang bị ô nhiễm.
Giải pháp của Hà Nội trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông Ðáy

01/07/2014

Thời gian qua, vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đã được đưa vào trong nhiều văn bản pháp luật về BVMT, đặc biệt là Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông (LVS) Nhuệ - sông Đáy, trong đó nhấn mạnh trọng tâm của công tác kiểm soát ô nhiễm nước (KSONN) LVS Nhuệ - sông Đáy với các nguyên tắc và định hướng: Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường là chính, kết hợp với từng bước xử lý, k...
Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa - điểm sáng doanh nghiệp “thân thiện môi trường”

01/07/2014

Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được thành lập từ năm 2004. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Nhà máy đã có những bước phát triển vượt bậc với hệ thống máy móc thiết bị, nhà xưởng hiện đại, quy trình xử lý môi trường khép kín, tạo công ăn việc làm cho gần 200 cán bộ công nhân viên chức (CBCNV) và hàng chục nghìn lao động cho địa phương. Thời gian qua, Nhà m...
Bảo Minh - Khu công nghiệp sinh thái

01/07/2014

Với chủ trương đầu tư mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, Công ty CP Đầu tư Vinatex phấn đấu mang đến những lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư và các đối tác, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần làm thay đổi diện mạo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Các giải pháp xử lý nước thải phân tán

04/07/2014

Hiện nay, tỷ lệ thoát nước ở các đô thị nước ta đạt khoảng 30 - 70% và có 10% nước thải đô thị được xử lý. Tại các vùng nông thôn, việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước còn rất thấp. Vì vậy, quản lý nước thải (QLNT) phân tán chính là một giải pháp quan trọng, khắc phục những nhược điểm và khoảng trống của QLNT tập trung, quy mô lớn, thích hợp cho nhiều đối tượng khác nhau.
Định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Bảo vệ môi trường

13/03/2015

“BVMT vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững”. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước đã được thể hiện tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.
Những kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2010 -...

13/03/2015

Trong giai đoạn 2010 - 2015, hoạt động nghiên cứu KH&CN của Tổng cục Môi trường đã góp phần thiết thực phục vụ công tác quản lý nhà nước về BVMT. Kết quả hoạt động KH&CN đã cung cấp cơ sở lý luận, khoa học để xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các giải pháp quản lý nhà nước, giải pháp công nghệ môi trường. Trong...
Vai trò của giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trường

02/03/2015

Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay có hai loại giám sát là giám sát mang tính quyền lực nhà nước (Quốc hội, Hội đồng nhân dân) và giám sát xã hội mang tính quyền lực nhân dân (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, phương tiện thông tin đại chúng và các cá nhân, cộng đồng…).
Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực nông thôn phù hợp với điều kiện Việt Nam

02/03/2015

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người, môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã phát sinh hàng loạt các vấn đề ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước do chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).
Quản lý bùn thải ở Việt Nam: Những thách thức và đề xuất các giải pháp

02/03/2015

Hiện nay, việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tái xử dụng chất thải đặc biệt bùn thải từ hệ thống thoát nước (HTTN) và các công trình vệ sinh trong đô thị đã, đang trở thành bài toán khó đối với các nhà quản lý hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước có nền kinh tế đang phát triển trong đó có Việt Nam. Bài viết khái quát những thách thức và đề xuất các giải pháp góp phần giảm thi...