Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 01/10/2023
Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

15/09/2015

Ngày 28/11/2014, tại Hà Nam, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông (LVS) Nhuệ - sông Đáy (Ủy ban) nhiệm kỳ III (2015 - 2016).
Góp ý hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ tại V...

15/09/2015

Ngày 25/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp cùng các bên liên quan Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo Xây dựng chính sách, pháp luật về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam. Chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ TN&MT, Bùi Cách Tuyến và các đại diện các Bộ: Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế; các doanh nghi...
Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

15/09/2015

Ngày 24/11/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội phối hợp với Bộ TN&MT, Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, nhằm tìm ra các giải pháp bảo tồn ĐDSH trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nền Kinh tế xanh cũng như xu thế toàn cầu...
Giảm thiểu nguy cơ sức khỏe từ môi trường làng nghề

15/09/2015

Trong 2 ngày 19 - 20/11/2014, tại Hà Nội, Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng (CECoD) tổ chức Hội thảo “Giảm thiểu nguy cơ sức khỏe từ môi trường làng nghề. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng đến dự và phát biểu tại Hội thảo.
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TN&MT cho Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam

15/09/2015

Ngày 20/11/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TN&MT cho ông Suzuki Tadashi - Phó trưởng Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vì đã có những đóng góp cho sự nghiệp TN&MT của Việt Nam.
Ôxtrâylia thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường

15/09/2015

Ôxtrâylia là một trong những quốc gia có các thành phố xanh - sạch - đẹp và thân thiện với môi trường. Đồng thời, cũng là quốc gia tiên phong về BVMT, không chỉ trong phạm vi đất nước mà còn góp sức với toàn thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn các thảm họa môi trường. Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Hugh Borrowman - Đại sứ Ôxtrâylia về chính sách và quan hệ hợ...
Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội về lĩnh vực môi trường của Liên hiệp các Hội Khoa học...

15/09/2015

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là tổ chức đại diện của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, được thành lập năm 1983. VUSTA được tổ chức thành hệ thống 2 cấp ở Trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, có chức năng: Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) người Việt Nam ở trong và ngoài nước, điều hòa, phối hợp hoạt độn...
Một số kết quả Dự án "Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại Việt Nam”

15/09/2015

Nước ta hiện còn tồn lưu một lượng lớn hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) nhóm POP nằm rải rác tại nhiều địa phương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc cải tạo và phục hồi các khu vực bị ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu lại rất phức tạp và tốn kém. Cùng với Chương trình Mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015, Dự án "Xây dựng năng lực nh...
Khảo sát và chọn lọc chủng vi khuẩn có khả năng tổng hợp amylase được phân lập từ ao nuôi cá tra

15/09/2015

Theo quy hoạch vùng phát triển cá tra tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tổng diện tích nuôi cá tra là 2.700 ha, tổng sản lượng cá tra đạt 400.000 tấn. Bên cạnh những thành quả đạt được do phát triển nuôi trồng thủy sản thì tình hình nuôi trồng thủy sản trong tỉnh ngày càng trở nên phức tạp. Qua khảo sát thực địa của Sở TN&MT năm 2008 cho thấy, tại các vùng nuôi thủy sản trọng điểm như các huyện Cao...
Ðánh giá mức độ bền vững cộng đồng tái định cư thủy điện bằng phương pháp thước đo BS và chỉ số LSI

15/09/2015

Bài báo trình bày kết quả ứng dụng phương pháp BS và LSI có sử dụng các tiêu chí tích hợp sinh thái và nhân văn, việc đánh giá cộng đồng tái định cư (TĐC) bền vững hay chưa bền vững sẽ đơn giản, ít tốn kinh phí, rút ngắn thời gian. Kết quả phân tích bằng thước đo BS và chỉ số LSI chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến quá trình phát triển bền vững cộng đồng TĐC hiện tại và tương lai. Điều này sẽ ...
Tăng cường quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại

15/09/2015

Ngày 18/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại tại Việt Nam .
Tăng cường quản lý chất lượng không khí

15/09/2015

Ngày 11/11/2014, tại Vĩnh Phúc, Cục Kiểm soát ô nhiễm (Tổng cục Môi trường) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo giữa kỳ Dự án “Tăng cường thể chế quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam”, nhằm nâng cao năng lực quản lý về chất lượng không khí cho các cơ quan Trung ương và địa phương. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng chủ trì Hội thảo.