Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 21/09/2023
Khánh thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương

06/11/2013

Ngày 20/9/2013, đã diễn ra Lễ khánh thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước môi trường Bình Dương (Biwase) làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 74 ha, tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát.
Khu công nghiệp Thanh Bình - Bắc Cạn nỗ lực bảo vệ môi trường

06/11/2013

KCN Thanh Bình được phép thành lập theo Văn bản số 125/TTg ngày 22/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích giai đoạn 1 là 73,5 ha, trong đó khoảng 37 ha dành cho việc xây dựng khu tái định cư và dịch vụ công cộng, nhà máy cấp nước, trạm điện, trạm xử lý nước thải… Phần còn lại được dành để các nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, dây chuyền sản xuất… Những ngành nghề thu hút đầu t...
Biện pháp an toàn PCB tại doanh nghiệp sửa chữa thiết bị điện

06/11/2013

PCB là chất có độc tính cao, được xếp vào nhóm 2A có khả năng gây ung thư cho con người và và đang được Cơ quan Quốc tế nghiên cứu Ung thư (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề xuất xếp vào nhóm 1 là nhóm các chất gây ung thư.
Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Ninh Bình

14/10/2013

Ninh Bình đang ở giai đoạn đầu của quá trình đầu tư phát triển, là tỉnh có ưu thế về sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, gạch tuynel, khai thác khoáng sản. Nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cơ sở và thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất.
Quảng Trị - Thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường

14/10/2013

Thực hiện Chương trình “Toàn dân tham gia BVMT” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN), Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Quảng Trị đã xây dựng và nhân rộng mô hình điểm khu dân cư (KDC) thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo (XĐGN) và BVMT” lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)”
Chủ trương, chính sách của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ...

12/10/2013

Môi trường là một yếu tố nền tảng của phát triển bền vững (PTBV). Hiện nay, nguy cơ suy giảm chất lượng, suy thoái, ô nhiễm môi trường với xu hướng ngày càng gia tăng đang đe dọa tiến trình PTBV ở Việt Nam. Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và Việt Nam là một trong số ít quốc gia đang gánh chịu tác động của BĐKH.
Quy định về điều kiện của Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

13/10/2013

Quan trắc môi trường (QTMT) là công cụ quan trọng trong công tác quản lý và BVMT. Luật BVMT năm 1993 đã quy định nội dung quản lý nhà nước về BVMT, trong đó có việc tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống QTMT ở phạm vi quốc gia. Luật BVMT năm 2005 cũng đã có một chương (chương X) quy định về “Quan trắc và thông tin môi trường”.
Quy định mới về phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

13/10/2013

Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải (NĐ 67) là công cụ kinh tế quan trọng trong hệ thống các quy định pháp luật về BVMT theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền - PPP”, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo nguồn kinh phí BVMT.
Việt Nam cần xây dựng chính sách, cơ chế huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho Tăng trưởng xanh

13/10/2013

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (TTX) vào tháng 9/2012, cho giai đoạn từ năm 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Việc thực hiện Chiến lược TTX góp phần thực hiện nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) thông qua đẩy mạnh công tác BVMT, bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, tái cơ cấu nền kinh tế, ph...
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định ...

13/10/2013

Hoạt động sản xuất tại các làng nghề đã và đang là bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế và luôn được chú trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nước ta. Bên cạnh những giá trị to lớn từ sản xuất làng nghề mang lại, các làng nghề Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như phát triển không có định hướng, trình độ sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm ...
Đề xuất một số quy định về sức khỏe môi trường trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2...

13/10/2013

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WTO), sức khỏe môi trường (SKMT) đề cập đến tất cả các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học tác động đến con người cũng như hành vi của con người, bao gồm việc đánh giá và kiểm soát các yếu tố môi trường có tiềm năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Dấu ấn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường

13/10/2013

Ngày 22/12/1992 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử bang giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cùng với việc nâng tầm quan hệ thành đối tác chiến lược vào tháng 10/2009, quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa...