Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 07/06/2023
Nhà nước cần có chính sách cụ thể để Mặt trận đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

02/12/2013

Môi trường là vấn đề thách thức lớn nhất đối với toàn cầu, mỗi quốc gia và khu vực trong thế kỷ 21. Cộng đồng tham gia BVMT có vai trò rất quan trọng được thể chế hóa, cam kết ở quốc tế và quốc gia. Do đó, trong công việc của các cán bộ Mặt trận và tổ chức đoàn thể ở khu dân cư là động viên nhân dân cùng tham gia BVMT.
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

02/12/2013

BVMT là một trong những thành tố quan trọng của phát triển bền vững. Ở Việt Nam, Luật BVMT được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ VIII ngày 29/11/2005 là hành lang pháp lý quan trọng trong công tác BVMT. Luật quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức thành viên có trách nhiệm “Tuyên truyền, vận động các thành viên của tổ chức và nhân dân tham gia BVMT; giám sát việc thực h...
Về việc bổ sung, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005

02/12/2013

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) sửa đổi lần đầu, được thông qua năm 2005, có hiệu lực từ 2006 (gọi là Luật BVMT năm 2005). Như vậy, sau 8 năm thực hiện, Việt Nam quyết định sửa đổi, bổ sung. So với lần sửa đổi đầu tiên (Luật BVMT 1993, năm thông qua), thời gian phải sửa đổi có nhanh hơn (8 so với 12 năm), nhưng điều đó cũng phù hợp với tình hình hiện nay.
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Cần đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên

02/12/2013

BVMT là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của 54 cộng đồng sống trên lãnh thổ Việt Nam. Cộng đồng người Việt từ miền đồng bằng đến miền núi, vùng biển đảo xa xôi ngay từ thuở sơ khai đã đề ra các luật tục, quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ cuộc sống của con người, bảo vệ các nguồn vốn tự nhiên (đất, nước, rừng, thực vật, động vật...).
Những vấn đề đặt ra về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu đối với Việt Nam

02/12/2013

BĐKH tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới, làm thay đổi sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như lương thực, nước, năng lượng; các vấn đề về an toàn xã hội, văn hóa, ngoại giao và thương mại. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị tác động mạnh mẽ nhất bởi BĐKH, đặc biệt, đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng t...
Ngành Tài chính ngân hàng đóng một vai trò nhất định đối với bảo vệ môi trường

22/11/2013

Tạp chí Môi trường có cuộc phỏng vấn ông Simon Andrews - Giám đốc khu vực Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) về vai trò của ngành tài chính ngân hàng đối với BVMT.
Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc xây dựng luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường

25/11/2013

Trong những năm qua, bên cạnh các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả trong lĩnh vực BVMT và luôn là một quốc gia có trách nhiệm cao trong hợp tác quốc tế, nhằm giải quyết những vấn đề môi trường toàn cầu và khu vực. Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Kim Gi - Youn - Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác môi trường Hàn Quốc (KECO).
Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp về môi trường ở Việt Nam

26/11/2013

“Tranh chấp môi trường là những mâu thuẫn, bất đồng giữa các chủ thể về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ liên quan đến môi trường”. Tuy nhiên, tranh chấp môi trường chỉ phát sinh khi những mâu thuẫn, bất đồng đó được thể hiện ra ngoài thông qua những hành vi pháp lý cụ thể như: Gửi văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại, khắc phục sự cố môi trường; gửi đơn khiếu kiện…
Luật Bảo vệ môi trường (Sửa đổi) cần quy định cụ thể về điều kiện thu gom và xử lý c...

26/11/2013

Trong những năm qua, chính sách BVMT đã được Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm, ban hành nhiều Nghị định, Thông tư nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhờ các chính sách trên, công tác BVMT đã từng bước được quan tâm, đầu tư và phát triển lớn mạnh.
Cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về xã hội hóa dịch vụ môi trường

26/11/2013

Dịch vụ môi trường (DVMT) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Sự phát triển của DVMT góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp cho xã hội. Đồng thời, là một trong những điều kiện phát triển kinh tế bền vững, xã hội lành mạnh.
Cần quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp

26/11/2013

Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) là nâng cao trách nhiệm thực thi BVMT của các doanh nghiệp. Đó là chia sẻ của TS. Luật sư Trần Thị Hương Trang - Giám đốc Công ty Luật hợp danh Legal Associates Hà Nội với phóng viên Tạp chí Môi trường.
Cơ chế chính sách huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường

26/11/2013

Từ lâu đời nay, nhân dân ta đã có truyền thống yêu quý thiên nhiên và sống thân thiện với môi trường. Nhiều cá nhân, hộ gia đình, làng bản có ý thức BVMT. Nhiều sáng kiến, mô hình tốt về sự tham gia của cộng đồng trong BVMT đã được phát triển trên khắp đất nước với quy mô, cách thức tổ chức đa dạng.