Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/08/2022

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

08/04/2014

 

      Từ ngày 5 - 7/3/2014, tại Ninh Thuận, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2014.

     Trong năm 2013, toàn ngành TN&MT đã triển khai 2.291 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 46 cuộc kiểm tra hành chính và 2.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 7.474 tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 239 kết luận thanh tra. Qua đó, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 17.816 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.230 tổ chức, cá nhân với số tiền 79.841 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 3.293 ha đất và 108 giấy phép hoạt động khoáng sản… góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước cũng như hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực TN&MT.

 

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về phương thức triển khai công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước tại các khu công nghiệp trên cả nước. Đồng thời, trao đổi về một số điểm mới của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã khẳng định, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần chấn chỉnh kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực TN&MT; tăng cường hiệu quả, hiệu lực đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã có nhiều đóng góp hoàn thiện Luật Đất đai đã được Quốc hội thông qua và Luật BVMT (sửa đổi) đang trình Quốc hội thảo luận, thông qua. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển yêu cầu, trong năm 2014, Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và các Sở TN&MT cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về TN&MT, đặc biệt là lĩnh vực đất đai và môi trường; Tập trung triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước tại các khu công nghiệp…        

 

PV

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 3/2014

Ý kiến của bạn