Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng sẽ phải di dời, cấm hoạt động và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

23/06/2015

     Đây là một trong những điểm mới của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đang được Bộ TN&MT góp ý xây dựng, hoàn thiện.

     Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 179/2013/NĐ-CP đã phát huy hiệu quả trong công tác BVMT, qua đó tăng mức xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, khung và mức phạt đã được chi tiết hóa, đảm bảo công bằng trong quá trình xử phạt; Việc phân định thẩm quyền xử phạt của các lực lượng đảm bảo đúng pháp luật, không bị chồng chéo, rõ ràng… Tuy nhiên, cùng với việc thay đổi một số cơ chế, chính sách mới, Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Việc áp dụng Nghị định số 179/2013/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số tồn tại cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Cụ thể, một số hành vi vi phạm hành chính trước đây không xử lý được do không có chế tài xử phạt đã được cụ thể hóa trong Nghị định như: Những trường hợp vi phạm hành chính đối với cơ sở là đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Các cơ sở không có cam kết/kế hoạch BVMT hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường; Hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn và độ rung; Vi phạm về bảo tồn đa dạng sinh học…

 

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ phải di dời và bị công khai

 

     Đặc biệt, gần đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT và các Bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các thông tư, thông tư liên tịch để cụ thể hóa các quy định về BVMT, do đó phải sửa đổi Nghị định số 179/2013/NĐ-CP để các chế tài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hiện nay.

     Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết, Bộ TN&MT sẽ chỉnh sửa Dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ trong tháng 8/2015.

 

Bích Hồng

 

Ý kiến của bạn