Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 29/05/2022

Nghiên cứu thực trạng sơ chế cà phê tại lưu vực suối Bó Cá, tỉnh Sơn La

01/06/2015

   Nguồn nước từ lưu vực suối Bó Cá một phần cung cấp cho Công ty CP cấp nước Sơn La để sản xuất nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 hộ gia đình sinh sống tại TP. Sơn La. Trong vài năm gần đây, nguồn nước này bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động sơ chế cà phê của người dân vùng đầu nguồn. Trong khuôn khổ bài báo này, nhóm tác giả đề cập đến thực trạng sơ chế cà phê tại lưu vực suối Bó Cá, tỉnh Sơn La.

   Sơn La là tỉnh miền núi phía Tây Bắc có hệ số phân cắt địa hình lớn nên hệ thống sông ngòi dày đặc. Trong xu thế đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế nhằm mục tiêu phát triển bền vững, các ngành kinh tế trong nhiều lĩnh vực đã và đang làm ô nhiễm môi trường nước ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là khu vực đầu nguồn. Sự kiện ô nhiễm nguồn nước do sơ chế cà phê tại lưu vực suối Bó Cá, TP. Sơn La trong hai năm cho thấy, những bất cập trong việc ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về thực trạng sơ chế cà phê của người dân địa phương, cũng như đánh giá chất lượng nước trong lưu vực. Xuất phát từ thực tiễn trên, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu này nhằm góp phần xác định các mối đe dọa đến chất lượng nguồn nước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân TP. Sơn La.

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đoàn Đức Lân,

Nguyễn Tiến Chính, Bùi Thị Sửu,

Phạm Anh Tuân, Nguyễn Đình Thoại, Lê Sỹ Bình

Trường Đại học Tây Bắc

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 4/2015

 

 

Ý kiến của bạn