Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 10/08/2022

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

28/09/2017

     Tóm tắt

     Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTT) Phong Điền có nguồn tài nguyên du lịch sinh thái (DLST) phong phú nhưng điều kiện khai thác tiềm năng DLST ở đây còn chưa được phát huy hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng khai thác và kết quả đánh giá tiềm năng phát triển DLST của KBT, đề tài đã đề xuất một số định hướng và giải pháp về môi trường, nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư,... góp phần khai thác hợp lý tiềm năng nơi đây.

     Từ khóa: KBTTN, DLST, cộng đồng địa phương, tài nguyên thiên nhiên.

     1. Đặt vấn đề

     Theo các nhà khoa học KBTTN Phong Điền là 1 trong 233 vùng sinh thái đa dạng sinh học (ĐDSH) cao trên thế giới, là 1 trong 3 vùng chim quan trọng của địa cầu. KBTTN Phong Điền còn là nơi hình thành nên nhiều cảnh quan kỳ thú và hấp dẫn cho du khách thích trải nghiệm và khám phá. Tuy nhiên, du lịch tại KBTTN Phong Điền còn mang tính tự phát, chưa khai thác hợp lý và phát huy hết thế mạnh của vùng. Với mong muốn góp phần khai thác du lịch một cách bền vững và hiệu quả, đề tài nghiên cứu: “Đánh giá tiềm năng DLST của KBTTN Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế” theo hướng tiếp cận để phát triển du lịch tốt hơn trong thời gian tới.

     2. Mục tiêu nghiên cứu

- Góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển tốt hơn các tiềm năng DLST của KBTTN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Làm rõ hiện trạng phát triển DTST của KBTTN Phong Điền. Phân tích tiềm năng phát triển, cơ hội và thách thức, đưa ra các định hướng và giải pháp hợp lý phát triển DLST của KBTTN.

     3. Đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu

     3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Các tiềm năng DLST của KBT và các điều kiện khai thác tài nguyên DLST của KBT.

      -  Cộng đồng dân cư sống gần KBT có ảnh hưởng đến tiềm năng DLST ở đây.

     3.2. Phương pháp nghiên cứu

    - Thu thập số liệu; Điều tra bảng câu hỏi kết hợp với phỏng vấn trực tiếp; Tham vấn ý kiến chuyên gia; Đánh giá tiềm năng phát triển DLST dựa trên 6 tiêu chí (Tính hấp dẫn, sức chứa du lịch, vị trí, độ bền vững, thời gian hoạt động, tính an toàn).

    - Phân tích SWOT về tiềm năng DLST của KBT. Phân tích và tổng hợp các số liệu.

     3.3. Phạm vi nghiên cứu

   - Không gian: KBTTN Phong Điền và 3 xã vùng đệm (Phong Mỹ, Phong Xuân và Phong Sơn)

   - Phạm vi thời gian: Từ tháng 2 đến tháng 5/2016.

     4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

     4.1. Đánh giá hiện trạng phát triển DLST ở Khu BTTN Phong Điền

a. Khách du lịch: Khai thác du lịch ở Khu BTTN Phong Điền mới chỉ dừng lại ở mức độ giáo dục môi trường cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và học sinh. Một số chuyến du lịch tự phát của người dân xung quanh vùng đến với các địa điểm vùng đệm của KBT.

b. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ cho khách: Mô hình 3D KBTTN Phong Điền và Nhà truyền thông cộng đồng được xây dựng để phục vụ cho các hoạt động  học tập, nghiên cứu và tập huấn của KBT.

c. Vai trò và mối quan hệ giữa du lịch với cộng đồng địa phương: Việc phát triển du lịch dựa vào cộng đồng giúp tăng thu nhập và cơ hội giao lưu văn hóa của cộng đồng địa phương. Thông qua việc phát triển DLST ở địa phương người dân được tham gia các lớp tập huấn và hội thảo, từ đó nâng cao nhận thức và hiểu biết cho CĐĐP nơi  đây.

     Qua điều tra cho thấy, 100% người dân nói rằng, có thể để cho du khách ngủ lại qua đêm ở nhà mình. Nhưng tùy điều kiện không gian của mỗi nhà nên số lượng khách có thể cho ngủ lại của mỗi hộ là khác nhau 26% hộ có thể cho 3-5 khách ngủ lại, 46 % hộ có thể cho 5 - 10 khách ngủ lại và 28 % hộ có thể cho trên 10 khách ngủ lại. Như vậy có thể thấy, mức độ mong muốn phát triển du lịch ở địa phương và tầm quan trọng của CĐĐP trong việc phát triển DLST ở KBT.

     4.2. Đánh giá tiềm năng phát triển và các điều kiện khai thác tiềm năng phát triển DLST của KBTTN Phong Điền

a. Phân tích SWOT về tiềm năng DLST

 

Bảng 4.1. Phân tích SWOT về tiềm năng DLST

Điểm mạnh

Điểm yếu

 • Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.
 • Vị trí địa lý thuận lợi, gần các điểm du lịch.
 • Vùng đệm có các di tích lịch sử và nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên dễ kết hợp phát triển DLST với phát triển du lịch cộng đồng và du lịch lịch sử.
 • Cộng đồng dân cư thân thiện và hiểu biết về thiên nhiên.
 • Nhận thức của người dân, chính quyền địa phương sau các đợt tập huấn về hoạt động BTTN  đã được nâng cao.
 • Cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư.
 • Đội ngũ cán bộ phục vụ cho du lịch chưa có.
 • Địa hình hiểm trở khó đi sâu vào rừng, cần phải xây dựng hệ thống bảo hộ an toàn
 • Truyền thông chưa được đẩy mạnh để quảng bá hình ảnh du lịch.
 • Cơ chế quản lý còn lỏng lẻo.
 • Các cán bộ của KBT chỉ được đào tạo về lâm nghiệp và bảo tồn, chưa được đào tạo về các kỹ năng phục vụ khách du lịch.

Cơ hội

Thách thức

 • Sắp xây con đường 71 nối giữa A Lưới và Phong Điền.
 • Được sự quan tâm của các cấp chính quyền để tạo cơ hội phát triển DLST ở đây.
 • Xu hướng của khách du lịch về với các điểm du lịch tự nhiên ngày càng tăng.
 • Việc phát triển DLST không bền vững sẽ ảnh hưởng đến Khu BTTN.
 • Các điểm du lịch trong khu vực và trên cả nước phát triển nên cạnh tranh cao.
 • CĐĐP chưa hiểu biết nhiều về DLST
 • Chính quyền chưa chú trọng đầu tư cho phát triển DLST
 • KBT không đủ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất phát triển DLST.

 

b. Đánh giá tiềm năng phát triển DLST của KBTTN Phong Điền

     Sau khi tham vấn ý kiến 20 chuyên gia, đề tài thu được mức trọng số cho các tiêu chí. Các trọng số được lựa chọn là trọng số được các chuyên gia chọn nhiều nhất  thể hiện ở Bảng 4.2.

 

Bảng 4.2. Kết quả lựa chọn trọng các tiêu chí tham vấn ý kiến chuyên gia

 

T T

Tiêu chí

Rất quan trọng

( trọng số 3)

Quan trọng (Trọng số 2)

Bình thường (trọng số 1)

Trọng số được chọn

1

Tính hấp dẫn

15

5

0

3

2

Sức chứa du lịch

7

13

2

2

3

Vị trí

3

17

0

2

4

Tính bền vững

2

10

8

2

5

Tính thời vụ

3

6

11

1

6

Tính an toàn

6

3

11

1

 

                    Trọng số 3 bao gồm các tiêu chí:

 • Tính hấp dẫn (Yếu tố quan trọng nhằm thu hút và lôi cuốn du khách vào các hoạt động DLST).

Trọng số 2 bao gồm các tiêu chí:

 • Sức chứa du lịch (Tuân thủ theo nguyên tắc và yêu cầu đặc trưng của DLST nhằm đảm bảo khả năng về số lượng người tại điểm DLST mà không gây tổn hại đến môi trường DLST).
 • Vị trí (Tác động đến tâm lý và mức độ lựa chọn điểm đến của du khách).
 • Tính bền vững (Thúc đẩy mục tiêu cân bằng giữa nhu cầu hiện tại và tương lai trong thỏa mãn nhu cầu của du khách).

Trọng số 1 bao gồm các tiêu chí:

 • Tính thời vụ (Các giá trị tài nguyên DLST ít chịu tác động hơn so với các loại hình du lịch khác về các biến đổi thời tiết hoặc đặc thù về thời gian khai thác như tham quan lễ hội, …).
 • Tính an toàn (Thời gian du khách lưu lại đó ngắn và luôn có hướng dẫn viên theo sát nên mức độ an toàn của du khách luôn ở mức cao).

     Kết quả thu được ở trên phù hợp với hầu hết các nghiên cứu lựa chọn trọng số của các chuyên gia.

     Dựa trên các trọng số cho từng tiêu chí, đề tài đưa ra điểm đánh giá tổng hợp các tiêu chí đánh giá tiềm năng DLST tại các KBT theo Bảng 4.3.

 

Bảng 4.3. Điểm tổng hợp các tiêu chí đánh giá tiềm năng DLST tại các KBT [5]

 

 

TT

Tiêu chí

Thang bậc

 

Hệ số

Rất thuận lợi

Khá thuận lợi

Trung Bình

Kém thuận lợi

1

Tính hấp dẫn

12

9

6

3

3

2

Sức chứa

8

6

4

2

2

3

Vị trí

8

6

4

2

2

4

Độ bền vững

8

6

4

2

2

5

Tính thời vụ

4

3

2

1

1

6

Tính an toàn

4

3

2

1

1

 

Điểm tổng hợp

92

69

46

23

 

 

     Từ điểm tổng hợp của các tiêu chí đưa ra mức độ đánh giá tiềm năng cho các điểm DLST tại Bảng  4.4

 

Bảng 4.4. Mức độ đánh giá tiềm năng các điểm DLST [5]

 

STT

Mức độ đánh giá

Số điểm

Xếp loại

1

Rất thuận lợi/ rất tốt

70 – 92

1

2

Khá thuận lợi/ khá tốt

47 – 69

2

3

Trung bình

24 – 46

3

4

Kém thuận lợi

≤ 23

4

 

     Mức độ đánh giá tiềm năng các điểm DLST được xác định dựa trên điểm tổng hợp các tiêu chí, bằng cách xác định số điểm trong khoảng từ điểm nhỏ nhất và lớn nhất của mỗi bậc phân loại của các tiêu chí.

     Dựa trên cơ sở hiện trạng của KBTTN Phong Điền về tiềm năng khai thác DLST, thông qua bảng chỉ tiêu đáng giá tiềm năng DLST, các chuyên gia đã cho điểm theo từng tiêu thức đánh giá cụ thể. Sau khi tổng hợp và thống kê các điểm đánh giá của các chuyên gia kết quả được thể hiện cụ thể ở Bảng 4.5.

 

Bảng 4.5. Kết quả đánh giá của các chuyên gia đối với các tiêu chí

 

STT

Các tiêu chí

4

3

2

1

Tổng điểm

TB

1

Tính hấp dẫn

6

9

4

1

180

9.0

2

Sức chứa du lịch

5

3

10

2

102

5.1

3

Vị trí

11

4

5

0

132

6.6

4

Tính bền vững

10

10

0

0

140

7.0

5

Tính thời vụ

1

1

16

2

41

2.05

6

Tính an toàn

19

1

0

0

77

3.85

 

Dựa trên kết quả của bảng 4.3 và 4.5 đề tài đã tổng hợp kết quả đánh giá giá trị tài nguyên của điểm DLST KBTTN Phong Điền tại Bảng 4.6

 

Bảng 4.6. Tổng hợp kết quả đánh giá giá trị tài nguyên của điểm DLST KBTTN Phong Điền

 

Đánh giá giá trị tài nguyên của điểm DLST KBTTB Phong Điền

Tính hấp dẫn

Sức chứa du lịch

Vị trí

Tính bền vững

Tính thời vụ

Tính an toàn

Tổng điểm

Mức độ

9.0

5.1

6.6

7.0

2.05

3.85

70.3

1

 

Kết quả đánh giá giá trị tài nguyên của điểm DLST KBTTN Phong Điền được tính theo công thức:

     Tổng điểm = 3× tính hấp dẫn + 2 × (sức chức + vị trí + tính bền vững) + (tính an toàn + tính thời vụ)

     Kết quả đánh giá đạt mức 70.3 điểm. Đối chiếu với mức độ đánh giá các điểm DLST, với tổng điểm này cho thấy tài nguyên của điểm DLST KBTTN Phong Điền thuộc loại 1 là tài nguyên DLST rất tốt và rất thuận lợi cho việc phát triển DLST.

c. Đánh giá điều kiện khai thác tiềm năng phát triển DLST của KBTTN Phong Điền

     Qua tham vấn ý kiến chuyên gia để đánh giá điều kiện khai thác tiềm năng phát triển DLST của KBTTN Phong Điền ở thời điểm hiện tại và triển vọng trong tương lai. Kết quả thu được ở Bảng 4.7 như sau:

 

Bảng 4.7. Kết quả đánh giá về điều kiện khai thác tiềm năng phát triển DLST hiện tại của KBTTN Phong Điền

Nội dung

Rất tốt (5 đ)

Tốt

(4 đ)

Khá

(3 đ)

Trung bình (2 đ)

Yếu

(1 đ)

Tổng điểm

TB

Thị trường

0

3

12

4

1

57

2.85

Nguồn nhân lực

0

6

8

6

0

60

3.00

Kết cấu hạ tầng xã hội

0

3

8

8

1

53

2.65

Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

0

1

6

10

3

45

2.25

Văn       hóa,              xã hội,...

2

9

5

4

0

69

3.45

 

     Hiện nay thị trường khách du lịch đang mở rộng, nguồn nhân lực với đội ngũ cán bộ trẻ và nhiệt tình nhưng vẫn chưa trang bị các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực hoạt động DLST. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng đang còn kém, chỉ mới được đầu tư xây dựng một số hạng mục trong thời gian gần đây.

 

Bảng 4.8. Kết quả đánh giá triển vọng về điều kiện khai thác tiềm năng phát triển DLST của KBTTN Phong Điền

 

Nội dung

Rất tốt (5 đ)

Tốt (4 đ)

Khá (3 đ)

Trung bình (2 đ)

Yếu (1 đ)

Tổng điểm

TB

Thị trường

4

10

6

0

0

78

3.9

Nguồn nhân lực

2

12

5

1

0

75

3.75

Kết cấu hạ tầng xã hội

5

7

6

2

0

75

3.75

Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

2

11

5

2

0

73

3.65

Văn hóa, xã hội

6

8

6

0

0

80

4

 

     Bảng 4.8 cho thấy, triển vọng về điều kiện khai thác tiềm năng DLST của KBTTN Phong Điền, các điều kiện khai thác nhìn chung đã chuyển từ mức độ trung bình lên mức độ khá. Kết quả đó nói lên các điều kiện khai thác sẽ tăng lên với các kế hoạch hoạt động và quy hoạch của KBT trong tương lai.

     Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá về điều kiện khai thác tiềm năng DLST của KBTTN Phong Điền ở hiện tại và trong tương lai, đề tài đã đưa ra kết quả ở Hình 4.1

 

Hình 4.1Biểu đồ tổng hợp kết quả đánh giá của các chuyên gia về điều kiện khai thác tiềm năng DLST của KBTTN Phong Điền

 

     So sánh điều kiện khai thác tiềm năng hiện tại và triển vọng trong tương lai, cho thấy có sự chênh lệch giữa điều kiện khai thác hiện tại và tương lai. Kết quả trong Hình 4.2 đã thể hiện điểm bình quân tổng hợp của điều kiện khai thác hiện tại và tương lai. Điểm bình quân của các điều kiện khai thác đang ở mức trung bình và khá, kết quả tại Bảng 4.9 như sau:

 

Bảng 4.9. Bảng xếp loại các điều kiện khai thác tiềm năng DLST KBTTN Phong Điền

 

Tiêu chí

Thị trường

Nguồn nhân lực

 

Kết cấu hạ tầng xã hội

Cơ sở vật chất kỹ thuật DLST

Văn hóa, xã hội

Xếp loại

Khá

khá

Trung bình

Trung bình

Khá

 

     Theo kết quả đánh giá để phát triển DLST, cần kêu gọi thêm các nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng phục vụ cho du khách. Làm sống lại các tập tục văn hóa dân tộc đã từng tồn tại trong cộng đồng địa phương để phục vụ du lịch và đồng thời lưu giữ những nét văn hóa đang dần mai một trong cộng đồng địa phương.

     4.3. Định hướng phát triển DLST KBTTN Phong Điền

 1. Định hướng về sử dụng tài nguyên DLST bền vững
  • Cần phải có quy hoạch cụ thể rõ ràng và chi tiết về các điểm có tiềm năng du lịch và đánh giá tác động môi trường của điểm du lịch đó lên KBT…;
  • Phân vùng chức năng theo từng mức độ nhạy cảm của KBT cần phải được bảo vệ để tránh sự ảnh hưởng từ du khách.
  • Các sản phẩm phục vụ du lịch được làm từ tài nguyên trong KBT cần được quản lý và giám sát chặt chẽ.
  • Kết hợp giữa mô hình DLST với các mô hình lâm sinh và truyền thông cộng đồng để CĐĐP tham gia vào du lịch trong KBT mà không làm ảnh hưởng đến tài nguyên của KBT.

       b. Định hướng về công tác đào tạo nhân lực

 • Đào tạo về nghiệp vụ bảo tồn kết hợp với quản lý du lịch;
 • Đào tạo các kỷ năng cho hướng dẫn viên du lịch.
 • Có sự học hỏi các KBT, VQG đã phát triển thành công về DLST có đặc điểm tương tự  để học hỏi kinh nghiệm.

       c. Định hướng về sự tham gia của cộng đồng

 • Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động du lịch;
 • Sự tham gia của cộng đồng trong công tác xác định các tuyến điểm du lịch hấp dẫn thông qua kinh nghiệm đi rừng của họ.
 • Phối hợp với các Ban, ngành như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên .
 • Đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng nhưng cần phải có chính sách để không xảy ra xung đột về lợi ích giữa các thành viên trong CĐĐP.

     d. Định hướng về thị trường và quảng bá du lịch

 • Quảng bá về hình ảnh của KBT thông qua các bộ phim tư liệu, chuyên đề truyền hình đã được thực hiện trong Dự án MacAthur năm 2006 về mô hình truyền thông cộng đồng và du lịch cộng đồng để giới thiệu KBT.
 • Hình thành trang web và liên kết với mạng xã hội để tăng mức chú ý của các du khách muốn tìm đến các điểm du lịch mới lạ để tìm hiểu về thiên nhiên.

     4.4. Một số giải pháp phát triển DLST ở KBTTN Phong Điền

 1. Giải pháp về tổ chức hoạt động quản lý
  • Xây dựng các hoạt động du lịch trong KBT phải đảm bảo an toàn cho du khách và bảo vệ TNTN .
  • Xây dựng các nội quy và quy chế cho các hoạt động du lịch trong KBT về các điều khoản nghiêm cấm không được làm khi tham gia hoạt động du lịch trong KBT của du khách.
  • Kiểm soát các du khách vào ra KBT bằng cách bán vé và phải có hướng dẫn viên cho mỗi đoàn du khách để tránh sự nguy hiểm cho du khách.

      b. Giải pháp về môi trường

 • Trong thời gian đầu để xây dựng và hình thành các tuyến, điểm du lịch thì cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng vì vậy cần phải có các biện pháp BVMT trong quá trình xây dựng.
 • Lắp đặt hệ thống thùng rác ở dọc các tuyến tham quan, tổ chức thu gom rác tại các điểm du lịch, xây dựng bãi rác tập trung để xử lý rác thải. Khuyến khích người dân và du khách sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
 • Tổ chức thực hiện công tác giáo dục môi trường kết hợp với hướng dẫn du lịch cho du khách để nâng cao ý thức BVMT và BTTN .

      c. Giải pháp về vốn

- Cần thực hiện quy hoạch chi tiết về DLST của KBT để nêu bật lên các thế mạnh mà hoạt động DLST có thể mang lại, giúp các nhà đầu tư thấy được lợi nhuận khi đầu tư vào KBT.

- UBND huyện có chính sách miễn giảm thuế nhằm khuyến khích doanh nghiệp tổ chức, cá nhân tham gia.

- Huy động nguồn vốn từ ngân sách địa phương, tỉnh, Trung ương, ngành du lịch thông qua các chương trình mục tiêu quốc qua và nguồn vốn nông thôn mới.

 • Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư khai thác, kinh doanh du lịch của KBTTN Phong Điền.

     d. Giải pháp về nguồn nhân lực

 • Mở các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ trẻ, nhiệt huyết với DLST để nâng cao năng lực hướng dẫn du khách.
 • Tổ chức cho các hướng dẫn viên đi tham quan, trau dồi kiến thức ở các KBT, Vườn quốc gia khác để học hỏi kinh nghiệm.

     e. Giải pháp về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật

 • Đầu tư một số điểm vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, để phục vụ du khách.
 • Khi đầu tư xây dựng các công trình về nhà hàng, nhà nghỉ cần phải quan tâm đến kiến trúc để phù hợp cảnh quan tự nhiên và làm nổi bật lên phong tục văn hóa của địa phương.
 • Kết hợp UBND xã Phong Mỹ để xây dựng chợ mới, phát triển thêm nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú để phục vụ mua sắm trong nhân dân và du khách.
 • Trên cơ sở nguồn vốn nhà nước đầu tư một số tuyến đường vào khu vực Hồ Quao và khu du lịch Khe Me …

     f. Giải pháp về hỗ trợ cộng đồng phát triển du lịch

 • Khuyến khích người dân làm các sản phẩm địa phương để phục vụ khách du lịch.
 • Tạo điều kiện cho người dân trong điều kiện cho phép có thể khai thác các sản phẩm từ rừng phục vụ cho đời sống và cung cấp cho du khách.
 • Nâng cao đời sống của CĐĐP thông qua các dự án phát triển của địa phương về trồng rừng, chăn nuôi, làm nông nghiệp để giảm sự phụ thuộc của người dân vào rừng.

    g. Giải pháp về tuyên truyền, quảng bá

 • Bổ sung vào trang web của KBTTN Phong Điền về các địa điểm DLST để có thể mở rộng ra cho tất cả mọi người quan tâm và biết đến.
 • Xây dựng lộ trình cho du khách theo từng tour, tuyến, điểm, từ cơ sở đó xây dựng bản đồ để du khách có thể tìm hiểu trước lộ trình.
 • Kết hợp với các kênh truyền thông trong và ngoài nước để giới thiệu về KBT.
 • Liên kết với các trung tâm du lịch ở trong và ngoài khu vực để thực hiện các tour có ghé qua Khu BTTN Phong Điền.
 • Xây dựng các bảng tin và áp phích với cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh treo ở một số trung tâm thương mại lớn và một số điểm công cộng…

     5. Kết luận và kiến nghị

     5.1. Kết luận

     KBTTN Phong Điền có giá trị ĐDSH cao với các loài chim và thú đặc hữu, có nhiều loại địa hình để phục vụ cho du lịch và đa dạng về văn hóa của các dân tộc vùng đệm. Kết quả đánh giá giá trị tài nguyên và tiềm năng DLST của KBTTN Phong Điền cho thấy, đây là nơi rất thuận lợi cho việc phát triển DLST. Tuy nhiên các điều kiện để khai thác tiềm năng DLST trong vùng vẫn còn hạn chế, thị trường khách du lịch, nguồn nhân lực phục vụ du lịch, kết cấu hạ tầng xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được đầu tư nên hoạt động DLST ở đây chưa phát triển. Một vấn đề là KBTTN Phong Điền vừa mới thành lập nên cần có những biện pháp quảng bá nhằm thu hút sự chú ý của giới truyền thông, các khách du lịch, các nhà quản lý và các nhà thiết kế tour để hình thành nên các tour, tuyến du lịch đến KBT.

     Đề tài cũng đã nêu ra một số định hướng cho sự phát triển DLST của KBT thông qua đề xuất một số biện pháp về nguồn vốn, cơ sở hạ tầng, môi trường và cách thức quản lý phù hợp với thực trạng khai thác DLST của KBT trong tương lai.

     5.2. Kiến nghị

     Do giới hạn về thời gian và không gian nên đề tài mới chỉ tập trung đánh giá tiềm năng DLST các điểm gần với trạm kiểm lâm Phong Mỹ mà chưa đi sâu đánh giá được các điểm gần các trạm kiểm lâm Ô Lâu và Trăng Lu. Mặt khác, chưa đưa ra dự báo tác động của DLST đến môi trường và CĐĐP trong tương lai nếu du lịch phát triển mạnh ở khu vực. Vì vậy các nghiên cứu sau sẽ hoàn thiện các dự báo về các tác động cho KBTTN Phong Điền.

     TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005). Luật Du lịch, Số 44/2005/QH11, Hà Nội.

2. Lê Huy Bá (2006). DLST, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

3. Phạm Trung Lương (2002). Du lịch và những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam, NXB Giáo Dục.

4. Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Yến (9/2008) . Hướng dẫn quản lý KBT thiên nhiên một số kinh nghiệm và bài học quốc tế (IUCN), Hà Nội.

5. Phùng Thị Hằng, Phạm Hồng Chương (12/2012).  Xây dựng tiêu chí đánh giá điểm DLST tại các VQG ở Việt Nam - nghiên cứu trường hợp tại VQG Cúc Phương. Kinh tế và phát triển, số 186 (II), trang 107 – 116.

6. Đinh Thị Thi (2012), Khai thác tiềm năng DLST vùng Du lịch Bắc Trung bộ Việt Nam, Luận án TS, ngành Kinh tế Công nghiệp, Đào tạo sau đại học, Đại học Đà Nẵng.

7. Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế (2006). Kết quả và tiến trình thực hiện dự án Hợp tác cộng đồng địa phương xây dựng các mô hình quản lý KBTTN Phong Điền (2003 – 2006). Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế MacArthur  The John D and Catherine T.Mac Arthur Foundation.

 

Assess the potential for eco-tourism Phong Dien Nature Reserve, Thua Thien-Hue province

Ms. Le Thi Phuong Chi

Faculty of Environment, Hue University of Science

     Summary

     Phong Dien Nature Reserve has abundant ecotourism resources, but the conditions for exploiting the ecotourism potential here have not been effectively promoted. Based on the assessment of the current status of exploitation and the results of assessing the potential for ecotourism development of the nature reserve, the project has proposed a number of orientations and measures on human resources, attracting investment capital, Contributing to rational exploitation of potential here.

     Key words: Nature reserve, ecotourism, local community, natural resources.

 

ThS. Lê Thị Phương Chi

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học - Huế

(Tạp chí Môi trường số chuyên đề II năm 2017)

Ý kiến của bạn