Banner trang chủ

Công ty TNHH Lan Đoàn bị xử phạt 82,4 triệu đồng

11/07/2016

     Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định xử phạt hành chính 82,4 triệu đồng đối với Công ty TNHH Lan Đoàn (số 9, khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long), hoạt động trong lĩnh vực chế biến hạt điều, do hành vi vi phạm pháp luật trong công tác BVMT.

     Theo đó, Công ty đã xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 đến dưới 3 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500 m3/giờ đến dưới 5000 m3/giờ. Cụ thể: Thông số bụi vượt 2,38 lần, thông số CO vượt 2,34 lần tại cột B của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, bụi và chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT ngày 26/11/2009 của Bộ TN&MT, đã vi phạm Điểm b, Khoản 4 và Khoản 6, Điều 15, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

     Quyết định còn buộc Công ty trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt phải thực hiện các biện pháp khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường; Chi trả kinh phí trưng cầu giám định, phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động với tổng số tiền 7,92 triệu đồng.

 

Nguyên Hằng

Ý kiến của bạn