Banner trang chủ

Tổng kết Dự án phát triển năng lượng tái tạo

25/07/2018

     Ngày 21/6/2018, tại Hà Nội, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án phát triển năng lượng tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

     Dự án REDP có tổng kinh phí viện trợ ODA tương đương 204,272 triệu USD, trong đó, nguồn vốn tài trợ không hoàn lại là 2,272 triệu USD. Mục tiêu của Dự án nhằm phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) đấu nối lưới điện quốc gia trên cơ sở thương mại, bảo đảm phát triển bền vững.

     Dự án REDP đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong công tác đầu tư xây dựng các dự án NLTT; hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện khung chính sách pháp lý về NLTT, tháo gỡ một số rào cản trong việc huy động nguồn vốn thương mại phát triển NLTT; đồng thời, cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực các Trường Đại học chuyên ngành, cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực NLTT. Thông qua tiểu hợp phần tín dụng đầu tư Dự án đã tài trợ cho 19 dự án NLTT với tổng công suất lắp đặt 320,4 MW.

     Theo đánh giá chung, sau gần 9 năm triển khai thực hiện, Dự án đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ Việt Nam về chính sách phát triển NLTT, thu hút các nguồn lực xã hội trong hoạt động đầu tư phát triển NLTT, góp phần tích cực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, BVMT, đặc biệt đối với các vùng trực tiếp hưởng lợi từ Dự án.

     Với quy mô kinh tế hiện nay và tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khoảng 7%/năm, nhu cầu năng lượng nói chung và điện nói riêng của Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng, Việt Nam từ một nước xuất khẩu tịnh năng lượng đã trở thành một nước nhập khẩu tịnh về năng lượng và ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu các nguồn than và khí hóa lỏng từ nước ngoài. Do đó, việc phát triển NLTT ở Việt Nam là xu thế tất yếu, nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào than nhập khẩu các nguồn năng lượng sơ cấp và BVMT. 

 

Uyên Hoàng

Ý kiến của bạn