Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 26/11/2022

Quảng Ninh: Tập huấn, hướng dẫn thi hành một số quy định theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

06/10/2022

    Ngày 4/10/2022, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thi hành một số quy định theo Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đại biểu đại diện các Sở, ban, ngành, cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường cấp tỉnh, huyện và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên viên Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT phổ biến một số nội dung, điểm mới của Luật BVMT năm 2020, Nghị định số số 08/2022/NĐ-CP về đánh giá tác động của môi trường, quản lý chất thải và BVMT di sản thiên nhiên; phổ biến, hướng dẫn các quy định mới của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại trong công tác BVMT.

Quang cảnh Hội thảo

    Cũng tại Hội nghị, các chuyên gia giới thiệu về một số công nghệ phục vụ giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực BVMT và giải pháp xử lý chất thải rắn bằng công nghệ Plasma.

    Thông qua buổi tập huấn đã giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng, ý thức trách nhiệm về BVMT cho các đại biểu tham dự, đồng thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật BVMT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chí Viễn

Ý kiến của bạn