--%>
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
Ngày 14/9/2017, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3) và kiểm tra thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 - Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Kiểm tra việc khắc phục sự cố về môi trường tại Nhà máy Giấy Lee và Man
Ngày 13/9/2017, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang cùng đại diện các Sở, Ban, ngành và chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với Nhà máy Giấy Lee&Man.
Quản lý, khai thác tốt nguồn thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường
Đó là 1 trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được quán triệt thực hiện tại Chương trình hành động của Bộ TN&MT nhằm thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thực hiện chủ trương “phát triển kinh tế đi đôi với BVMT”, trong những năm qua, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị ngày càng quan tâm nhiều hơn đến công tác BVMT. Các nhiệm vụ, dự án được triển khai đều phải phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và bảo đảm quy hoạch về BVMT.
Ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1307/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung do Bộ TN&MT và UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế quản lý.
Liên minh hợp tác xã địa phương: Triển khai nhiều mô hình sản xuất gắn với công tác bảo vệ môi trường
Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã (HTX) các tỉnh, TP. khu vực miền Nam, số lượng các HTX nông nghiệp (NN) hiện có khoảng 2.653 HTX, trong đó các địa phương có nhiều HTX NN nhất là Cà Mau (20 HTX NN); Cần Thơ (76), Bình Phước (67), Đồng Tháp (82), Long An (54)… Trong những năm qua, các HTX NN miền Nam đã tích cực thực hiện công tác BVMT, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
Nhằm tăng cường sự phối hợp trong quản lý nhà nước về BVMT tại các cơ sở y tế (CSYT), ngày 22/12/2014, Bộ Y tế và Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về BVMT đối với CSYT (Thông tư số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT). Thông tư số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT được xây dựng dựa trên nguyên tắc bảo đảm tính chủ động, kịp thời và hiệu quả trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về BVMT đối với CSYT
Quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức
Tính đến tháng 12/2016, cả nước đã có 795 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa đạt 35,2%. Tốc độ đô thị hóa nhanh đã dẫn tới hạ tầng đô thị bị quá tải, gây tác động xấu cho môi trường. Trong những năm qua, công tác quản lý môi trường đô thị có những bước tiến đáng kể, các chính sách, quy định pháp luật về BVMT đô thị được hoàn thiện; việc đầu tư, huy động các nguồn lực BVMT đô thị được tăng cường; nhiều dự án, chương trình cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục ô nhiễm được triển khai; chất lượng môi trường không khí, nước tại một số đô thị có sự cải thiện rõ rệt.
Ðẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Trong thời gian qua, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở y tế (CSYT) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT). Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành y tế và các địa phương đặc biệt quan tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn và cần phải có biện pháp và lộ trình cụ thể để đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1788/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ðánh giá tình hình triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Ngày 1/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1788/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) đến năm 2020 (Kế hoạch). Mục tiêu chung của Kế hoạch là “Rà soát, phát hiện và tập trung xử lý triệt để, dứt điểm 43 cơ sở chưa hoàn thành xử lý theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, 435 cơ sở gây ÔNMTNT trên phạm vi cả nước và các cơ sở mới phát sinh; hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT và phấn đấu đến năm 2020 không để phát sinh cơ sở gây ÔNMTNT nghiêm trọng
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
Năm 2017, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã chọn chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.
Ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thông tin Formosa Hà Tĩnh lấn biển để chôn xỉ thải và phương án nhận chìm chất thải tại biển Vĩnh Tân
Trong thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải thông tin Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) lấn gần 300 ha biển để chôn hàng chục triệu m³ xỉ thải và việc nhận chìm 1 triệu m³ vật chất ra khu vực biển Vĩnh Tân của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân). Để rộng đường dư luận, giải đáp những thông tin mà báo chí và người dân quan tâm, Bộ TN&MT đã có ý kiến về vấn đề này.
Đã cơ bản hoàn thành việc chi trả bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung
Ngày 21/8/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường các tỉnh miền Trung Trương Hoà Bình đã chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo.
Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Xây dựng Dự thảo Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường
Thời gian qua, Bộ TN&MT cùng cơ quan quản lý nhà nước về BVMT các cấp đã đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, công cụ, biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường và đã đạt được những kết quả, bài học nhất định, góp phần phòng ngừa, hạn chế, làm giảm sự gia tăng ô nhiễm về ô nhiễm môi trường.
Vật, chất nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 sẽ được sử dụng để san lấp mặt bằng lấn biển
Ngày 14/8/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo các Bộ: TN&MT, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và công nghệ (KH&CN), Thông tin và Truyền thông, NN&PTNT; Văn phòng Chính phủ; Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; UBND tỉnh Bình Thuận; Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phương án nhận chìm vật, chất nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 tại vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Ðịnh mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
Ngày 25/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm nước tự động, liên tục. Định mức quy định mức hao phí cần thiết về lao động công nghệ, thiết bị, dụng cụ và vật liệu để hoàn thành các bước công việc theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn tại các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN), phục vụ xây dựng dự toán và đơn giá cho hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn theo phương thức Nhà nước đặt hàng.
Xây dựng quy hoạch sử dụng biển
Việt Nam có lợi thế để phát triển kinh tế biển với bờ biển dài hơn 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế khoảng 1 triệu km2, lớn gấp 3 lần diện tích đất liền, với vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên biển, ven biển phong phú, đa dạng… Vì thế, việc xây dựng Quy hoạch sử dụng biển (QHSDB) là yêu cầu cấp thiết hiện nay, nhằm đảm bảo bền vững các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế, BVMT và bảo đảm an ninh quốc phòng.
Tình hình quản lý chất thải rắn của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Ngày 28/7/2017, trên cơ sở kết quả giám sát quá trình khắc phục hậu quả vi phạm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Bộ TN&MT đã công bố thông tin chính thức tình hình phát sinh và quản lý chất thải rắn của Formosa cũng như bãi lưu giữ xỉ thải lấn biển.
Phú Yên triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường
Qua 3 năm triển khai Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT trên địa bàn tỉnh, công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, ý thức của cộng đồng được nâng cao...
Cần có các giải pháp bảo vệ môi trường trong việc nhận chìm vật, chất nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7732/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc nhận chìm vật, chất của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.
Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng thực hiện giám sát chuyên đề về môi trường tại khu công nghiệp Nomura
Ngày 20/7/2017, Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác BVMT tại Khu Công nghiệp (KCN) Nomura, giai đoạn từ 1/1/2015 đến tháng 6/2017.
Thu phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Phạt Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam gần 1,6 tỷ đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) có 100% vốn đầu tư từ Mỹ; chuyên thu gom, chôn lấp, xử lý và tái chế các loại chất thải rắn sinh hoạt tại khu Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
Ðắk Lắk: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
Cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển miền Trung
Tính đến tháng 7/2017, bốn tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển do Formosa gây ra đã cơ bản hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các đối tượng bị thiệt hại.
Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia
Ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia.
Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV nhanh chóng khắc phục sự cố phát tán alumin
Ngày 4/7/2017, Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV về sự cố sản phẩm alumin (dạng bột, bụi) của Nhà máy alumin Nhân Cơ phát tán ra môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của một số hộ dân tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.
Bộ Tài chính giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý cho Dự án Luật thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế BVMT (Dự án Luật) đã được gửi xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội, doanh nghiệp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế sớm công bố chất lượng hải sản tầng đáy tại biển các tỉnh miền Trung
Tại phiên họp Chính phủ ngày 3/7/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế phải công bố chất lượng hải sản tầng đáy tại biển các tỉnh miền Trung trong vòng nửa tháng nữa.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Trang tiếp theo

Thống kê

Lượt truy cập: 3097171