--%>
Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
Đề nghị hoàn thiện báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Ngày 31/3/2020, Bộ TN&MT gửi các Bộ, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, đề nghị hoàn thiện báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo để báo cáo Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về quy chế ứng phó sự cố chất thải
Ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.
Bình Định: Hướng đến môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn
UBND tỉnh Bình Đinh vừa ban hành Quyết định số 1194/QD-UBND ngày 3/4/2020 về việc phê duyệt Đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Những cải cách đột phá cho doanh nghiệp trong thực hiện chế độ Báo cáo bảo vệ môi trường
Vừa qua, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Thông tư đã có những cải cách đột phá cho doanh nghiệp (DN) trong viêc thực hiện chế độ báo cáo BVMT.
Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, nhằm bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa ra biển từ các nguồn thải trên đất liền và từ các nguồn thải trên biển, từ đó, tạo tiền đề hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển.
Hiện trạng quản lý môi trường khu công nghiệp và một số kiến nghị, giải pháp
Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, cả nước đã hình thành 375 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích khoảng 97,8 nghìn ha. Trong đó có 280 KCN đã đi vào hoạt động, thu hút 9.114 dự án trong nước, 9.022 dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 2 triệu tỷ đồng và 183,2 tỷ USD. Các KCN đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, nhiều KCN đã có hệ thống thu gom, xử lý nước thải (XLNT) tập trung, góp phần giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững làng bột Sa Đéc
TP. Sa Đéc (ĐồngTháp) là địa phương nổi tiếng với làng nghề truyền thống sản xuất bột gạo. Sự phát triển của làng sản xuất bột gạo trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực cho việc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn. Tuy nhiên, làng nghề làm bột gạo hiện đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả.
Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ đối với nội dung thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR), ngày 29/05/2019, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1332/QĐ-BTNMT trong đó giao Cục BVMT miền Trung và Tây Nguyên, Tổng cục Môi trường triển khai nhiệm vụ “Đánh giá tình hình nguồn thải, phát sinh chất thải và công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải”trên địa bàn 13 tỉnh, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
Công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng
Nghị quyết số 19/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề đã xác định trách nhiệm của Chính phủ “về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, trong đó trọng tâm là xử lý ô nhiễm môi trường (ÔNMT) làng nghề”. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT, xác định nhiệm vụ “tập trung khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường nông thôn, làng nghề” với 12 nhóm hoạt động cụ thể và thiết thực.
Đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường - Bước tiến lớn về cải cách hành chính trong Dự án Luật Bảo vệ môi trường (Sửa đổi)
Luật BVMT năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, thay thế Luật BVMT 2005. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Luật đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác BVMT. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực thi cho thấy Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa điều chỉnh kịp thời với những thách thức mới đặt ra đối với công tác BVMT. Để đáp ứng các yêu cầu mới, tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác BVMT, Dự án Luật BVMT (sửa đổi) đã được xây dựng, bổ sung, sửa đổi với nhiều điểm mới, trong đó nội dung về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường (GPMT) là một trong những thay đổi tiến bộ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC).
Một số đề xuất góp phần hoàn thiện các quy định về công cụ kinh tế trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Để có thể đạt được những kết quả tích cực, hiệu quả, toàn diện nhất trong BVMT, các quốc gia luôn phải sử dụng kết hợp nhiều biện pháp BVMT khác nhau như: Chính trị; Khoa học - công nghệ; Tuyên truyền - giáo dục; Kinh tế; Pháp lý. Trong số các biện pháp trên, trong những năm gần đây, nhiều quốc gia có xu hướng tăng cường áp dụng các biện pháp kinh tế trong BVMT (hay còn gọi là các công cụ kinh tế - CCKT). Mặc dù có nhiều định nghĩa và tên gọi khác nhau, nhưng có thể hiểu đơn giản CCKT là “việc Nhà nước sử dụng sức mạnh của thị trường để định hướng hành vi thân thiện với môi trường của các chủ thể trên cơ sở gắn kết lợi ích kinh tế với lợi ích môi trường”.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước chuyển đổi phương án xử lý chất thải sinh hoạt từ chôn lấp sang đốt, tái chế
Thời gian qua, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được quan tâm thực hiện, song đến nay, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước sức ép lượng CTRSH gia tăng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xây dựng lộ trình đến năm 2021 sẽ chuyển đổi phương án xử lý CTRS từ chôn lấp sang phương pháp đốt, tái chế. Tạp chí Môi trường có cuộc phỏng vấn ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện những giải pháp này trên địa bàn tỉnh, từng bước hạn chế chôn lấp CTRSH như hiện nay.
Tăng cường công tác quản lý môi trường làng nghề
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 142 làng nghề đang hoạt động với tổng số hộ làm nghề khoảng 16.000 hộ. Các làng nghề phân bố theo địa bàn các huyện, trong đó nhóm làng nghề trồng cây, kinh doanh sinh vật cảnh, trồng cây dược liệu được khuyến khích phát triển, chiếm tỷ lệ cao nhất với 36 làng nghề (chiếm 25,3%) tập trung chủ yếu ở huyện Hải Hậu, Nam Trực và TP. Nam Định. Còn lại là các nhóm ngành nghề khác như dệt chiếu, đan cói, sơn mài thủ công mỹ nghệ có 27 làng (chiếm 19%); sản xuất đồ gỗ, mây tre đan có 22 làng nghề (chiếm 15,4%); chế biến bảo quản nông, lâm thủy sản 11 làng nghề (chiếm 7,7%); sản xuất cơ khí, cơ khí đúc, tái chế kim loại có 11 làng nghề (chiếm 7,7%)…
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư giai đoạn 2019 - 2030
UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt “Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, giai đoạn 2019 - 2030”, nhằm bảo vệ những sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu và độc đáo của hệ sinh thái đất ngập nước ở vùng đồng bằng ngập nước ven sông Cửu Long; bảo vệ nơi cư ngụ của các loài sinh vật bản địa, đặc biệt là các loài động vật quý hiếm, cung cấp nguồn giống sinh vật tự nhiên như thực vật, thủy sản và động vật hoang dã cho vùng Tây Sông Hậu.
Ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ
Bộ NN&PTNT vừa ban hành Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ.
Ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển
Ngày 5/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nam Định đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ động, thực vật hoang dã
Ngày 4/3/2020, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 164/UBND-VP3 yêu cầu thủ trưởng các địa phương, Sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Thừa Thiên - Huế: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường không khí
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường không khí.
Đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020
BVMT được xem là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những mục tiêu cơ bản của phát triển bền vững.Tại nhiều vùng nông thôn, tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm BVMT của đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Tăng cường quản lý chất thải và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, ngày 14/2/2020, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 676/BTNMT-TCMT về tăng cường biện pháp quản lý chất thải và Công văn số 679/BTNMT-TCMT về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.
Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét để nhận chìm và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển Việt Nam
Trong những năm qua, biển và đại dương đang bị ô nhiễm do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Một trong các nguồn gây ô nhiễm là việc nhận chìm bất hợp pháp chất thải và chất khác xuống biển, đại dương. Do vậy, cần kiểm soát và quản lý hiệu quả hoạt động nhận chìm nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa BVMT và phát triển KT-XH.
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 259/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nội dung cơ bản của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết hướng dẫn một số điều Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP). Để hướng dẫn triển khai thi hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 31/12/2019, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (QTMT). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020.
Một số giải pháp hoàn thiện quy định về quản lý chất thải của Luật Bảo vệ môi trường
Luật BVMTnăm 2014 được ban hành đã tạo ra những thay đổi tích cực trong quan điểm BVMT bằng pháp luật của Nhà nước. Luật đã trở thành công cụ pháp lý quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm môi trường (ÔNMT), góp phần đảm bảo phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong Luật BVMT năm 2014 đã có một mục riêng về quản lý chất thải (QLCT), trong đó quy định trách nhiệm của từng chủ thể trong QLCT và những yêu cầu đặc thù trong QLCT thông thường hay chất thải nguy hại. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng, trước những yêu cầu mới của QLCT và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhóm quy định về QLCT trong Luật BVMT đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, cần sớm được hoàn thiện.
Một số góp ý về Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân và cộng đồng dân cư
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: BVMT là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân và vì nhân dân; là nhiệm vụ có tính cấp bách, lâu dài, có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Để sự nghiệp đó thành công cần tiến hành xã hội hóa công tác BVMT, nhằm huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, tổ chức tôn giáo và cộng đồng dân cư.
Thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai.
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch BVMT giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đà Nẵng: Sẽ xử phạt hành vi thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản quy định xử lý đối với các hành vi thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 3/2/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Trang tiếp theo

Thống kê

Lượt truy cập: 170656