--%>
Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của các loài ngoại lai xâm hại
Gần đây, tại một số địa phương có hiện tượng phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại và các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đa dạng sinh học.
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện song song với công tác thanh tra, kiểm tra
Cùng với thanh tra, kiểm tra, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải được ưu tiên hàng đầu để hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT...
Khẩn trương thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Thị Vải
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính
Bộ TN&MT đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
Ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp BVMT.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Năm 2016, Tổng cục Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân hải sản chết hàng loạt, khảo sát, thu thập dữ liệu mẫu vật để phục vụ việc đánh giá thiệt hại và chất lượng môi trường biển sau sự cố môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung… Để thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực hơn trong năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thành Minh đã có cuộc trao đối với phóng viên Tạp chí Môi trường trước thềm Xuân mới.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguồn thải lớn
Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Bộ TN&MT xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong lĩnh vực môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm đẩy mạnh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường.
Tập trung các nguồn lực nhằm giải quyết hiệu quả công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Ðáy
Đây là chia sẻ của ông Phạm Đình Nghị - tân Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực (LV) sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ IV (2017 - 2018), Chủ tịch UNBD tỉnh Nam Định tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban với Tạp chí Môi trường về một số nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm trong công tác BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy thời gian tới.
Huy động sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường
Chương trình phối hợp các giai đoạn 2004 - 2011 và 2012 - 2016 giữa Bộ TN&MT với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Các hoạt động phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Lê Bá Trình về kết quả Chương trình này.
Những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường năm 2017
Năm 2016 vừa qua diễn ra nhiều sự kiện môi trường lớn, tuy nhiên cũng xảy ra các sự cố, vụ việc môi trường trên diện rộng. Sự cố môi trường xảy ra trên vùng biển các tỉnh miền Trung, cùng với hơn 50 vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương đã nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta về một giai đoạn hết sức khó khăn, thách thức trong công tác BVMT.
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
​Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT (Nghị quyết số 35/NQ-CP), công tác BVMT của tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực.
Ðiện Biên: Chủ động phối hợp đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường
Trong những năm qua, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về BVMT từng bước được nâng cao… Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) nguy cơ ô nhiễm môi trường đang là một trong những thách thức đối với địa phương, để hiểu rõ về vấn đề này, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên Phan Hiền.
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành Nghị quyết số 23 -NQ/TU về tăng cường công tác BVMT, trong đó nhấn mạnh BVMT là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển; phát triển kinh tế - xã hội gắn kết với việc coi trọng và thực hiện tốt công tác BVMT, đảm bảo phát triển bền vững; thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về BVMT
Công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Lai Châu tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
Thời gian qua công tác BVMT trên địa bản tỉnh Lai Châu đã đươc các cấp, ngành, cộng đồng dân cư quan tâm tổ chức thực hiện. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường được tăng cường; ý thức, trách nhiệm BVMT trong xã hội được nâng lên; các công trình BVMT trong các dự án đầu tư đã được quan tâm.
Giám sát chặt chẽ các hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh
Ngay sau khi xảy ra sự cố môi trường biển miền Trung, Bộ TN&MT đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào kiểm tra và giám sát toàn diện các hoạt động xả thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS). Đồng thời, Bộ TN&MT yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm các cam kết môi trường và xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết về thực hiện BVMT trong thời gian tới.
Thanh tra các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Văn bản số 60/BTNMT-TTr gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP đề nghị chỉ đạo các cấp, đơn vị triển khai công tác thanh, kiểm tra liên quan đến các “lĩnh vực nóng” của ngành.
Kiểm soát chặt môi trường nước lưu vực sông La Ngà
Sau một năm triển khai Đề án BVMT lưu vực sông (lvs) La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tình trạng ô nhiễm môi trường lvs La Ngà đã được kiểm soát, các chỉ tiêu gây ô nhiễm môi trường phần lớn đều nằm trong quy chuẩn cho phép.
Ðẩy mạnh hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Ngày 14/10/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT về BVMT cụm công nghiệp (CCN), khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Cùng với Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2016 về BVMT khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết về BVMT đối với các nhóm đối tượng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Tăng cường hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày 18/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực BVMT (Nghị định), thay thế cho Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 với nhiều quy định mới, tạo sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi VPHC trong lĩnh vực BVMT.
Khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu và hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông
Ngày 25/12/2016, tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP.Thái Nguyên đến năm 2035 và khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông.
Hiện trạng và các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Phú Yên
Qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Phú Yên đã đạt được một số thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số và tốc độ phát triển KT-XH nhanh đã làm phát sinh lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) lớn. Để từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường do CTRSH trên địa bàn, tỉnh Phú Yên đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.
Quảng Trị: Tìm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề
Những năm qua, sự phát triển của các làng nghề đã tạo động lực quan trọng góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương. Tuy nhiên, đó chỉ là "bề nổi" của "tảng băng chìm", đằng sau đó là nỗi lo về thực trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) tại các làng nghề. Việc giải quyết hài hòa bài toán BVMT và phát triển bền vững làng nghề đang đặt ra nhiều thách thức đối với các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị.
Một số thách thức và giải pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam, có diện tích tự nhiên trên đất liền và hơn 200 đảo, quần đảo là 5.197 km2, với bờ biển dài cùng nhiều vịnh đẹp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh... Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, đặc biệt có nhiều loại hải sản quý hiếm có thể khai thác, nuôi trồng, chế biến xuất khẩu...
An Giang tập trung nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường
An Giang là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Tuy nhiên, cùng với sự phát triển KT - XH thì lượng nước thải, chất thải rắn phát sinh ngày càng gia tăng, chất lượng môi trường suy giảm nếu không có biện pháp quản lý và xử lý hiệu quả.
Long An: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
Trong thời gian qua, Long An đã quan tâm, xử lý kịp thời các điểm nóng về môi trường, di dời các bãi rác, cơ sở sản xuất, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT). Tuy nhiên, công tác phối hợp quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường giữa cấp tỉnh và địa phương còn bất cập, thiếu chặt chẽ…
Các quy định về quản lý hoạt động nhận chìm và đề xuất giải pháp ở biển Việt Nam
Biển và đại dương đang bị ô nhiễm do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Một trong các nguồn gây ô nhiễm là việc nhận chìm bất hợp pháp chất thải và chất khác xuống biển, đại dương. Do vậy, cần kiểm soát và quản lý hiệu quả hoạt động nhận chìm nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa BVMT và phát triển kinh tế - xã hội.
Ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường
Ngày 23/11/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2703/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý TN&MT dành cho lãnh đạo Sở TN&MT. Đối tượng tham gia khóa học bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cán bộ được quy hoạch chức danh nêu trên.
Người dân vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt tiền
Từ ngày 1/2/2017, theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, người dân vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt tới 7 triệu đồng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Trang tiếp theo

Thống kê

Lượt truy cập: 2053979