--%>
Lễ ra quân toàn quốc Phong trào chống rác thải nhựa
Nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. Đồng thời kêu gọi, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ thể của các hiệp hội, doanh nghiệp và từng người dân trong nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa, ngày 9/6/2019, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với UBND TP. Hà Nội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân toàn quốc "Phong trào chống rác thải nhựa".

Thống kê

Lượt truy cập: 2079555