--%>
Xin hỏi quyền lợi và nghĩa vụ về bảo vệ môi trường của đại diện cộng đồng dân cư đối với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn?
Theo quy định tại Điều 146, Luật BVMT năm 2014 thì đại diện cộng đồng dân cư có quyền và nghĩa vụ sau:
Nghĩa vụ của các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng được quy định như thế nào?
Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng phải thực hiện đúng các nghĩa vụ sau đây:
Việc BVMT biển và hải đảo được quy định như thế nào?
Chương V, Luật BVMT năm 2014 quy định về BVMT biển và hải đảo như sau:
Những hành vi nào bị cấm đối với môi trường
Điều 7, Luật BVMT năm 2014 quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với môi trường bao gồm: Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên; Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật...
Xin hỏi, những hoạt động BVMT được khuyến khích là gì?
Theo Điều 6, Luật BVMT năm 2014, những hoạt động BVMT được khuyến khích bao gồm:
Môi trường có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khoẻ con người, vậy Nhà nước có chính sách gì để BVMT?
Điều 5, Luật BVMT năm 2014 quy định chính sách của Nhà nước về BVMT như sau:
Không hoàn thổ sau khi khai thác khoáng sản có thể bị phạt đến 250 triệu đồng
Tại địa phương tôi, có rất nhiều chủ mỏ sau khi khai thác không chịu lấp các hố mỏ, mùa mưa tạo thành các vũng nước ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, mùa nắng thì gây nguy hiểm cho người dân xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Xin hỏi, đối với các hành vi không chịu hoàn thổ, lấp hố mỏ sau khi khai thác thì pháp luật xử phạt như thế nào?
Hiện nay, môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vậy pháp luật quy định những điều kiện, yêu cầu nào về BVMT đối với làng nghề?
Pháp luật quy định làng nghề phải đáp ứng điều kiện về BVMT sau:
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu gì về BVMT?
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về BVMT:
Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm gì trong BVMT?
Trách nhiệm của khu kinh tế trong BVMT:
Việc thăm dò, khai thác nước dưới đất có được sử dụng các loại hóa chất không? Pháp luật có quy định như thế nào để BVMT nước dưới đất?
Pháp luật quy định về BVMT nước dưới đất như sau:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì đối với công tác BVMT nước lưu vực sông (LVS) nội tỉnh?
Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với công tác BVMT nước LVS nội tỉnh, bao gồm: Công khai thông tin các nguồn thải vào LVS; Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn thải vào LVS...
Nước thải từ hoạt động sản xuất giấy vệ sinh của cơ sở A được xả trực tiếp xuống sông Hồng. Vậy cơ sở sản xuất A đã tuân thủ đúng Luật BVMT chưa? BVMT nước sông được pháp luật quy định như thế nào?
BVMT nước sông được quy định như sau:
Cộng đồng có quyền và trách nhiệm gì trong ứng phó với BĐKH?
Trong ứng phó với BĐKH, cộng đồng có quyền và trách nhiệm sau: Cộng đồng có quyền được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về BĐKH, trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước; Có trách nhiệm tham gia các hoạt động ứng phó với BĐKH...
Đối tượng nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Kế hoạch bảo vệ môi trường gồm có những nội dung gì?
Đối tượng phải lập kế hoạch BVMT bao gồm: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những nội dung chính gì?
Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:
Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp nào?
Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:
Trong bảo vệ môi trường, những hành vi nào bị nghiêm cấm?
Trong BVMT những hành vi sau bị nghiêm cấm:
Những hoạt động bảo vệ môi trường nào được nhà nước khuyến khích?
Những hoạt động BVMT được khuyến khích như sau:
Bảo vệ môi trường tuân thủ những nguyên tắc gì?
Theo quy định tại Điều 4, Luật BVMT năm 2014, nguyên tắc BVMT được quy định như sau:
Các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước được pháp luật quy định như thế nào?
Điều 26, Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã quy định cụ thể về các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước.
Xin cho biết quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc xả thải vào nguồn nước?
Việc xả chất thải vào nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tài nguyên nước, vì vậy Luật Tài nguyên nước năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật quy định: Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ (khoản 3 và 5, Điều 37).
Để BVMT nước, những dự án nào chủ dự án phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư?
Điều 6, Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định, các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án có xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước hoặc có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn phải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn bị ảnh hưởng về những nội dung liên quan đến phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của dự án.
Cộng đồng dân cư có vai trò như thế nào trong việc BVMT nước?
Trong các cuốn từ điển tiếng Việt, không có khái niệm cộng đồng dâc cư mà chỉ có khái niệm về cộng đồng hay cộng đồng xã hội. Theo Từ điển tiếng Việt, cộng đồng được hiểu là "chung nhau và công khai. Theo Từ điển Bách Khoa Việt Nam, cộng đồng xã hội là một tập đoàn người, có những dấu hiệu, những đặc điểm xã hội chung về thành phần giai cấp, nghề nghiệp, địa điểm sinh tụ và cư trú.
Luật BVMT năm 2014 và Luật Tài nguyên nước năm 2012 có mối quan hệ như thế nào?
Như chúng ta đã biết nước vừa là nguồn tài nguyên, vừa là yếu tố vật chất tạo thành môi trường. Theo quy định tại Điều 2, Luật Tài nguyên nước năm 2012, “Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Giải pháp quy hoạch và xử lý môi trường nhằm kiểm soát các nguồn thải
Để kiểm soát các nguồn thải, Bộ TN&MT đã có những giải pháp gì trong công tác quy hoạch và xử lý môi trường?
Không thể lồng ghép Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và Đề án đóng cửa mỏ trong khai thác khoáng sản
Hiện nay, có sự chồng chéo giữa hai quy định về đóng cửa mỏ trong khai thác khoáng sản và cải tạo phục hồi môi trường. Vậy Bộ TN&MT có thể đưa chung vào một quy định để thuận tiện trong công tác quản lý?
Chương trình, dự án phục hồi, cân bằng tài nguyên nước
Tỉnh Lào Cai có các khu vực vùng cao núi đá như huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai đang chịu ảnh hưởng nặng nề của của biến đổi khí hậu khiến nguồn nước cạn kiệt, nguy cơ sa mạc hóa rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, dân sinh trong mùa khô. Để phục vụ sản xuất và dân sinh, Bộ TN&MT đã có những chương trình, dự án gì phục hồi, cân bằng tài nguyên nước?
Quy định để đánh giá và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường
Theo Điều 165 Luật BVMT tại Khoản 1 quy định, sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gồm các mức độ: có suy giảm, suy giảm nghiêm trọng, suy giảm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường là rất khó khăn vì có nhiều trường hợp hậu quả lại không xảy ra ngay mà phải sau một thời gian, thậm chí nhiều năm sau mới phát hiện, xác định được hậu quả thiệt hại. Vậy Bộ TN&MT đã có những hướng dẫn cụ thể về vấn đề này và ban hành các quy định để đánh giá thiệt hại và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng?
Giải pháp phục hồi, cân bằng tài nguyên nước trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Tỉnh Lào Cai có các khu vực vùng cao núi đá như huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai đang chịu ảnh hưởng nặng nề của của biến đổi khí hậu khiến nguồn nước cạn kiệt, nguy cơ sa mạc hóa rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, dân sinh trong mùa khô. Để phục vụ sản xuất và dân sinh, Bộ TN&MT đã có những chương trình, dự án gì phục hồi, cân bằng tài nguyên nước?
1 2 Trang tiếp theo

Thống kê

Lượt truy cập: 4083497