--%>
Báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những nội dung chính gì?
Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:
Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp nào?
Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:
Trong bảo vệ môi trường, những hành vi nào bị nghiêm cấm?
Trong BVMT những hành vi sau bị nghiêm cấm:
Những hoạt động bảo vệ môi trường nào được nhà nước khuyến khích?
Những hoạt động BVMT được khuyến khích như sau:
Bảo vệ môi trường tuân thủ những nguyên tắc gì?
Theo quy định tại Điều 4, Luật BVMT năm 2014, nguyên tắc BVMT được quy định như sau:
Các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước được pháp luật quy định như thế nào?
Điều 26, Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã quy định cụ thể về các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước.
Xin cho biết quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc xả thải vào nguồn nước?
Việc xả chất thải vào nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tài nguyên nước, vì vậy Luật Tài nguyên nước năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật quy định: Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ (khoản 3 và 5, Điều 37).
Để BVMT nước, những dự án nào chủ dự án phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư?
Điều 6, Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định, các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án có xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước hoặc có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn phải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn bị ảnh hưởng về những nội dung liên quan đến phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của dự án.
Cộng đồng dân cư có vai trò như thế nào trong việc BVMT nước?
Trong các cuốn từ điển tiếng Việt, không có khái niệm cộng đồng dâc cư mà chỉ có khái niệm về cộng đồng hay cộng đồng xã hội. Theo Từ điển tiếng Việt, cộng đồng được hiểu là "chung nhau và công khai. Theo Từ điển Bách Khoa Việt Nam, cộng đồng xã hội là một tập đoàn người, có những dấu hiệu, những đặc điểm xã hội chung về thành phần giai cấp, nghề nghiệp, địa điểm sinh tụ và cư trú.
Luật BVMT năm 2014 và Luật Tài nguyên nước năm 2012 có mối quan hệ như thế nào?
Như chúng ta đã biết nước vừa là nguồn tài nguyên, vừa là yếu tố vật chất tạo thành môi trường. Theo quy định tại Điều 2, Luật Tài nguyên nước năm 2012, “Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Giải pháp quy hoạch và xử lý môi trường nhằm kiểm soát các nguồn thải
Để kiểm soát các nguồn thải, Bộ TN&MT đã có những giải pháp gì trong công tác quy hoạch và xử lý môi trường?
Không thể lồng ghép Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và Đề án đóng cửa mỏ trong khai thác khoáng sản
Hiện nay, có sự chồng chéo giữa hai quy định về đóng cửa mỏ trong khai thác khoáng sản và cải tạo phục hồi môi trường. Vậy Bộ TN&MT có thể đưa chung vào một quy định để thuận tiện trong công tác quản lý?
Chương trình, dự án phục hồi, cân bằng tài nguyên nước
Tỉnh Lào Cai có các khu vực vùng cao núi đá như huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai đang chịu ảnh hưởng nặng nề của của biến đổi khí hậu khiến nguồn nước cạn kiệt, nguy cơ sa mạc hóa rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, dân sinh trong mùa khô. Để phục vụ sản xuất và dân sinh, Bộ TN&MT đã có những chương trình, dự án gì phục hồi, cân bằng tài nguyên nước?
Quy định để đánh giá và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường
Theo Điều 165 Luật BVMT tại Khoản 1 quy định, sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gồm các mức độ: có suy giảm, suy giảm nghiêm trọng, suy giảm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường là rất khó khăn vì có nhiều trường hợp hậu quả lại không xảy ra ngay mà phải sau một thời gian, thậm chí nhiều năm sau mới phát hiện, xác định được hậu quả thiệt hại. Vậy Bộ TN&MT đã có những hướng dẫn cụ thể về vấn đề này và ban hành các quy định để đánh giá thiệt hại và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng?
Giải pháp phục hồi, cân bằng tài nguyên nước trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Tỉnh Lào Cai có các khu vực vùng cao núi đá như huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai đang chịu ảnh hưởng nặng nề của của biến đổi khí hậu khiến nguồn nước cạn kiệt, nguy cơ sa mạc hóa rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, dân sinh trong mùa khô. Để phục vụ sản xuất và dân sinh, Bộ TN&MT đã có những chương trình, dự án gì phục hồi, cân bằng tài nguyên nước?
Căn cứ để xác định thiệt hại, suy thoái môi trường và quy định để đánh giá, bồi thường do ô nhiễm môi trường
Theo Điều 165 Luật BVMT tại Khoản 1 quy định, sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gồm các mức độ: có suy giảm, suy giảm nghiêm trọng, suy giảm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường là rất khó khăn vì có nhiều trường hợp hậu quả lại không xảy ra ngay mà phải sau một thời gian, thậm chí nhiều năm sau mới phát hiện, xác định được hậu quả thiệt hại. Vậy Bộ TN&MT đã có những hướng dẫn cụ thể về vấn đề này và ban hành các quy định để đánh giá thiệt hại và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng?
Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân
Xin cho biết, Bộ TN&MT đã có những giải pháp nào để tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT cho người nông dân, tránh tình trạng bỏ bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã qua sử dụng ngoài ruộng làm ô nhiễm môi trường?
Tăng cường giáo dục và kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường
Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra ngày càng phức tạp, gây nguy hại đến sức khỏe và đời sống của người dân. Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã có những giải pháp cụ thể nào để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm?
Giải pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp
Trong thời gian qua, có không ít doanh nghiệp đã không thực hiện đúng các cam kết BVMT, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bộ TN&MT đã có những giải pháp gì để kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp?
Kiểm tra và giám sát công tác xử lý chất thải của các doanh nghiệp
Hiện nay, có rất nhiều các công ty nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế đất nước, nhưng mặt khác lại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân. Vậy Bộ TN&MT đã kiểm tra và giám sát công tác xử lý chất thải của các doanh nghiệp như thế nào?
Tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường
Tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm nguồn nước ở khu vực nông thôn, đặc biệt là các làng nghề. Vậy Bộ TN&MT đã có những chính sách gì để hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng bãi rác thải ở khu vực nông thôn theo quy mô và công nghệ thống nhất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương?
Một số sự kiện, hoạt động về môi trường tại Việt Nam
Năm 1982: Hội thảo khoa học về môi trường lần thứ nhất với chủ đề "Các vấn đề môi trường của Việt Nam". Hội thảo đề cập đến các vấn đề môi trường và tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên rừng, nước, không khí, dân số.
Một số khái niệm liên quan đến môi trường
"Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên." (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam).
Chính sách về môi trường
"Chính sách môi trường là những chủ trương, biện pháp mang tính chiến lược, thời đoạn, nhằm giải quyết một nhiệm vụ bảo vệ môi trường cụ thể nào đó, trong một giai đoạn nhất định".
Công cụ kinh tế môi trường
Các công cụ kinh tế được sử dụng nhằm tác động tới chi phí và lợi ích trong hoạt động của tổ chức kinh tế để tạo ra các tác động tới hành vi ứng xử của nhà sản xuất có lợi cho môi trường.
Công cụ quản lý môi trường
Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia.
Các quy định về môi trường trong Bộ Luật hình sự
Bộ Luật hình sự năm 1999 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mấy chương, mấy điều về các tội phạm về môi trường, có hiệu lực từ bao giờ?
Các thành phần môi trường
Đất là gì? Đất hình thành như thế nào?
200 câu hỏi về môi trường
"Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên." (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam).

Thống kê

Lượt truy cập: 2356192