--%>
Nét mới trong Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
Sáng ngày 17/3/2019, tại nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Thành đoàn TP tổ chức Lễ phát động chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

Thống kê

Lượt truy cập: 2033582