--%>
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016
Ninh Thuận: Tổ chức Ngày đi bộ vì môi trường
Ngày 1/10/2016, tại tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Lễ phát động Ngày đi bộ vì môi trường. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội Nho và vang Ninh Thuận 2016 nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

Thống kê

Lượt truy cập: 1536524