--%>
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam sát cánh cùng Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trường
Ngày 6/12/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp đoàn đại biểu Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam: 30 năm xây dựng và trưởng thành (1988 - 2018)

Thống kê

Lượt truy cập: 985598