--%>
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 8/1/2018, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thống kê

Lượt truy cập: 1029718