--%>
Ngày Môi trường thế giới 5-6-2016
Tội phạm môi trường lấy đi của thế giới khoảng 258 tỷ USD
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã công bố báo cáo “Sự gia tăng của tội phạm môi trường”.

Thống kê

Lượt truy cập: 1029807