--%>
Chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực môi trường của Việt Nam hiện nay
Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế đang chuyển đổi từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Một vấn đề đặt ra là ngoài sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước cần phải huy động được mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển. Chính vì vậy, Nhà nước đã đề ra chủ trương “xã hội hoá”, bao gồm cả lĩnh vực BVMT.
Bài tham luận của Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư về môi trường
Tổng Công ty TN&MT Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ TN&MT, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, theo sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT.
Nội dung Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực môi trường
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ ba và các sự kiện bên lề.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư về bảo vệ môi trường
Ngày 17/11/2010, nằm trong khuôn khổ hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3, tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư về BVMT, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường của Việt Nam với các tổ chức quốc tế.

Thống kê

Lượt truy cập: 901925