--%>
Đẩy mạnh hợp tác vì các mục tiêu toàn cầu xanh
Tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường
Tăng cường phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả Dự án Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại tại Việt Nam
Video cống xả nước thải màu đỏ không phải của Formosa
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện song song với công tác thanh tra, kiểm tra
Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Công Thương: Đẩy mạnh hợp tác trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Đổi mới tư duy chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường
Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho Giám đốc KOICA tại Việt Nam
Ngày 14/2/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN&MT” cho Giám đốc quốc gia của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam Chang Jae Yun vì đã có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển ngành TN&MT.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
Trồng gần 3.500 cây phi lao chắn sóng tại Nam Định
Bắc Ninh cần phát triển công nghệ bảo vệ môi trường tiên tiến
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Năm 2017, ưu tiên công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Tăng cường rà soát, đánh giá các dự án có nguồn thải lớn
Bộ Tài nguyên và Môi trường gặp mặt đầu Xuân các đối tác quốc tế
Mít tinh hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới 2017 - Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường lên tầm cao mới
Bộ Tài nguyên và Môi trường gặp mặt cán bộ, viên chức nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu
10 sự kiện-hoạt động môi trường nổi bật năm 2016
Hà Nội cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên và môi trường
Lễ Tổng kết Cuộc thi “Nước và cuộc sống”
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện “Tháng hành động vì Môi trường” năm 2016
Triển khai các biện pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
Ký kết Quy chế phối hợp trong việc bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai
Đánh giá kết quả 20 năm Việt Nam hợp tác với ASEAN về môi trường
Tập trung giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy
Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Công tác thanh, kiểm tra cần có lộ trình, biện pháp giám sát hành vi vi phạm
Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp về tài nguyên và môi trường
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang tiếp theo

Thống kê

Lượt truy cập: 2053953