--%>
Tài liệu hướng dẫn đăng ký tham gia giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019
Giải thưởng Môi trường Việt Nam nhằm biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực BVMT, tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về BVMTg, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực BVMT, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Ban hành Chương trình hành động tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày 13/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTg về Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với BĐKH. Theo đó, Chương trình đề ra mục đích là xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong từng giai đoạn để các Bộ, ngành, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương vùng ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, xây dựng, triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết số 120/NQ-CP…
Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn
Ngày 8/4/2019, Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 849/QĐ - BTNMT ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 9/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước (QLNN) chất thải rắn (CTR). Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý CTR, đặc biệt là đối với CTR sinh hoạt, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018.
Quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Tô Lịch
Thủ tướng Chính phủ vừa trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về xử lý ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Tô Lịch.
Những điều cần biết về tội phạm môi trường
Tội phạm môi trường – một khái niệm còn mới mẻ đối với nhiều người trong chúng ta, nhưng những hành vi tội phạm này đã diễn ra từ khá lâu và vẫn đang còn tiếp diễn hàng ngày, hàng giờ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Thống kê

Lượt truy cập: 462737