--%>
Tạo đột phá về chính sách, pháp luật, chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường
Với quyết tâm chuyển từ bị động sang chủ động, bám sát phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và Chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ TN&MT giao, trong năm 2019, công tác quản lý, BVMT đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Tăng cường công tác quản lý rác thải nhựa đại dương vì xu thế phát triển chung toàn cầu
Với nỗ lực thực hiện cam kết giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, năm qua, hàng loạt hoạt động trong nước và quốc tế được thực hiện như ký kết Ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường(TN&MT) và Ban Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thế giới về hợp tác xử lý rác thải nhựa; thành lập Liên minh chống rác thải nhựa…
Ngành Công Thương tăng cường các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất và tiêu dùng
Hiện nay, lượng nhựa tiêu thụ bình quân trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ngày càng gia tăng, trong khi các cơ sở tái chế và xử lý rác thải nhựa (RTN) còn thiếu, công nghệ lạc hậu, phân loại rác tại nguồn chưa hiệu quả. Để hạn chế tác hại của RTN, ngành Công Thương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu việc phát sinh RTN từ khâu sản xuất tới phân phối và tiêu dùng.
Những điểm mới trong Hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước (VN WQI)
Nhằm tăng cường việc quản lý chất lượng nước, sử dụng hiệu quả số liệu quan trắc môi trường, đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin môi trường tới cộng đồng, năm 2011, Tổng cục Môi trường đã ban hành Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước - WQI (Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 1/7/2011).
Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương
Ngày 4/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa (RTN) đại dương đến năm 2030, nhằm thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế về việc giải quyết các vấn đề RTN mà trọng tâm là RTN đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả RTN từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu RTN đại dương.
Hà Nội kiên quyết nói không với bếp than tổ ong
Trong thời gian gần dây, người dân Hà Nội phải đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe do tình trạng ô nhiễm không khí (ÔNKK) ngày càng gia tăng. Trước thách thức đó, TP. Hà Nội đã có một số chủ trương, chính sách quan trọng nhằm giảm thiểu ÔNKK, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó có Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND TP ngày 30/10/2019 về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ.
Tiếp cận thị trường thông qua sử dụng công cụ kinh tế cho bảo vệ môi trường
Từ nhiều năm qua, tại nhiều nước có thể chế kinh tế thị trường (KTTT), nhất là các nước phát triển, việc tiếp cận thị trường (MBA) thông qua sử dụng các công cụ kinh tế (EIs) đối với quản lý môi trường đã được sử dụng phổ biến, góp phần đem lại hiệu quả cao cho công tác BVMT, được cả người dân, doạnh nghiệp, cộng đồng và cơ quan quản lý đồng thuận. Bởi lẽ “thị trường” là thước đo hiệu quả trong hoạt động kinh tế để giải quyết những vấn đề liên quan đến các bên giữa cung và cầu được quyết định là giá tại một mức tối ưu trong sản xuất và tiêu dùng.
Đề xuất ý kiến góp phần sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn môi trường
Theo Luật BVMT năm 2014, Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường (QCKTMT) là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, những yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để BVMT.
Luật Chăn nuôi năm 2018 - Quan điểm mới trong xử lý chất thải chăn nuôi
Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Chăn nuôi. Đây là một mốc son quan trọng trong công tác hoàn thiện khung pháp lý và các công cụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chăn nuôi. Luật Chăn nuôi năm 2018 đã dành một Chương (12 Điều) với nhiều quan điểm mới quy định về điều kiện cơ sở chăn nuôi và xử lý chất thải (XLCT) chăn nuôi. Luật đã tổng hợp nhiều chính sách, quy định liên quan đến XLCT chăn nuôi trên cơ sở “không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế”, đồng thời định hướng sử dụng chất thải chăn nuôi đã được xử lý cho mục đích trồng trọt hoặc nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, để thực thi Luật Chăn nuôi một cách hiệu quả, Bộ NN&PTNT cần ban hành các Thông tư hướng dẫn và một số Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) trước ngày 1/1/2020, thời điểm Luật có hiệu lực thi hành.
Hướng dẫn mới về cách tính chỉ số chất lượng không khí của Việt Nam (VN_AQI )
Hiện nay, tại Việt Nam nhu cầu của cộng đồng được cung cấp các thông tin về chất lượng không khí (CLKK) là rất lớn. Nhằm tăng cường việc quản lý, sử dụng hiệu quả số liệu quan trắc môi trường, đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin môi trường không khí tới cộng đồng, ngày 12/11/2019, Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-TCMT về việc Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số CLKK Việt Nam (VN_AQI) thay thế 878/QĐ-TCMT ngày 01/07/2011.
Phát huy vai trò điều phối, kết nối với các địa phương trong lưu vực sông Đồng Nai để bảo vệ môi trường
Nhân dịp Phiên họp lần thứ 13 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Đồng Nai nhiệm kỳ thứ 5 diễn ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tạp chí Môi trường có cuộc trò chuyện với Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần - Chủ tịch Ủy ban lưu vực hệ thống sông (LVHTS) Đồng Nai nhiệm kỳ thứ 5 về vai trò, trọng trách trên cương vị mới.
Một số vướng mắc, bất cập của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
Trên cơ sở Điều 43 và 63 Hiến pháp năm 2013, ngày 23/6/2014, Quốc hội đã thông qua Luật BVMT năm 2014 thay cho Luật BVMT năm 2005 với nhiều quy định tiến bộ như: Ghi nhận quyền được sống trong môi trường trong lành là nguyên tắc của Luật, quy định Quy hoạch môi trường; quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)... Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Luật BVMT năm 2014 bên cạnh những ưu điểm như kiềm chế việc gia tăng ô nhiễm môi trường, là công cụ pháp lý hữu hiệu góp phần BVMT hiệu quả hơn nó đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế.
Triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2019 - 2020 và đề xuất kế hoạch thời gian tới
Trong năm 2019, Bộ TN&MT đã tiến hành quan trắc 49 điểm tại 7 tỉnh/thành phố (TP) trên lưu vực hệ thống sông (LVHTS) Đồng Nai, bao gồm 19 thông số quan trắc nước mặt và 4 thông số quan trắc trầm tích, với tần suất quan trắc 6 đợt. Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành và tổng hợp thông tin của 4/6 đợt quan trắc.
Một số nội dung cơ bản Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 31/10/2019, Bộ TN&MT đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ chỉ số) tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT. Bộ chỉ số nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ BVMT và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về BVMT; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác BVMT.
Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường ở các tỉnh, thành
Sau thời gian thực hiện áp dụng thử nghiệm, Bộ TN&MT đã chính thức ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT ở các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (Bộ chỉ số).
Ninh Bình: Tháo gỡ khó khăn trong công tác quy hoạch, thu gom, xử lý chất thải rắn
Xác định công tác quy hoạch,thu gom, xử lý chất thải rắn (CTR) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về BVMT, góp phần kiểm soát ô nhiễm và hướng tới phát triển bền vững. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình và các Sở, ngành, địa phương đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và đề ra nhiều giải pháp thu gom, xử lý CTR phát sinh trên địa bàn.
Hải Dương nỗ lực giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt
Hiện nay, lượng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương ngày càng gia tăng tạo áp lực cho công tác quản lý BVMT của địa phương. Trước thực trạng trên, tỉnh Hải Dương đã và đang kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải áp dụng công nghệ hiện đại nhằm giải quyết “bài toán” rác thải trước mắt và lâu dài. Phóng viên Tạp chí Môi trường đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở TN&MT Hải Dương về những khó khăn, vướng mắc và một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý CTR sinh hoạt trong thời gian tới.
Nam Định: Tăng cường công tác quy hoạch, thu gom, xử lý chất thải rắn
Trong nhiều năm qua, tỉnh Nam Định đã triển khai công tác quy hoạch, thu gom, xử lý chất thải rắn (CTR), góp phần cải thiện chất lượng môi trường và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Tạp chí Môi trường đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT về công tác quản lý CTR trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.
Hà Nội: Ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định BVMT làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó khuyến khích xã hội hóa trong BVMT làng nghề.
Tìm giải pháp đột phá trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Với tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh, mật độ dân số cao nhất cả nước (8,99 triệu người vào năm 2019), TP. Hồ Chí Minh (HCM) đang phải đối mặt với thách thức từ các vấn đề môi trường. Trong đó, kiểm soát và quản lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đang là vấn đề cấp bách của TP. HCM hiện nay, đòi hỏi phải có giải pháp đột phá, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng thành phố Xanh - Sạch - Đẹp.
Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Trong những năm qua, cùng với sự gia tăng dân số và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội đã làm gia tăng lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại các đô thị của Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do lượng CTRSH phát sinh, những năm qua, TP. Hà Nội đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý CTRSH trên địa bàn thành phố (TP), tạo môi trường sống trong lành cho người dân.
Thống nhất nhận thức và hành động về chủ trương, giải pháp trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm môi trường do lượng lớn chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh tại các địa phương trên cả nước, đang là thách thức mà các cấp, ngành và địa phương cần tập trung giải quyết. Nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý CTRSH, cải thiện chất lượng môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Bộ TN&MT đang tích cực triển khai các hoạt động cụ thể để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát CTRSH trên phạm vi cả nước.
Chính sách cho vay ưu đãi đối với các dự án xử lý chất thải rắn
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động lớn của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu (BĐKH). Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các doanh nghiệp, cá nhân thiếu nguồn vốn đầu tư cho công tác BVMT, đặc biệt là các nguồn vốn ưu đãi.
Đề nghị tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.
Ngăn chặn từ gốc việc phát sinh rác thải nhựa
Ngày 25/10/2019, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc triển khai phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn TP.
Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 Nhà máy xử lý rác tại khu vực bãi rác Khánh Sơn
Ngày 14/10/2019, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4647/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 Nhà máy xử lý rác (XLR) tại khu vực bãi rác Khánh Sơn. Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.449.269 m2, bao gồm diện tích quy hoạch 89.382 m2 và diện tích trong khoảng cách an toàn về môi trường là 1.359.887 m2. Trong đó, riêng diện tích Nhà máy XLR là 69.754 m2, công suất xử lý dự kiến khoảng 1.000 tấn/ngày đêm.
Tây Ninh: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân huỷ
Túi ni lông là vật dụng rất quen thuộc đối với mọi người, đặc biệt là các bà nội trợ. Tuy nhiên, chúng được làm từ các loại nhựa tái chế, được xử lý qua nhiều công đoạn thủ công hoặc bán thủ công, có sử dụng thêm chất phụ gia để tăng độ dẻo, dai cho sản phẩm. Do vậy, khi sử dụng để đựng các loại thực phẩm sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khoẻ con người.
Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch chi tiết TL 1:500 Nhà máy xử lý rác tại khu vực bãi rác Khánh Sơn
Ngày 14/10/2019, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4647/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết TL 1:500 Nhà máy xử lý rác (XLR) tại khu vực bãi rác Khánh Sơn. Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.449.269 m2, bao gồm diện tích quy hoạch 89.382 m2 và diện tích trong khoảng cách an toàn về môi trường là 1.359.887 m2. Trong đó, riêng diện tích Nhà máy XLR là 69.754 m2, công suất xử lý dự kiến khoảng 1.000 tấn/ngày đêm.
Thống nhất cam kết, tăng cường trách nhiệm của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)” (giai đoạn 2015-2020), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) phối hợp với Bộ TN&MT và Tổ chức Bắc Âu (NCA Việt Nam) tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Trang tiếp theo

Thống kê

Lượt truy cập: 2483803