--%>

     Trong các ngày 30/6/2019 và 4/8/2019, Báo điện tử Dân trí (http://dantri.com.vn) đã đăng tải các bài viết: “Phát lộ một dự án nghìn tỷ bất chấp pháp luật về môi trường tại Bắc Giang” và “Dự án nghìn tỷ bất chấp pháp luật tại Bắc Giang: Thẩm quyền cấp ĐTM của ai?”, trong đó đề cập đến việc Công ty TNHH Seojin Việt Nam ngang nhiên xây dựng hàng loạt nhà xưởng của Dự án “Nhà máy Seojin Việt Nam” tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (phía Bắc) trong khi Dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

     Nhằm rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Ngày 14/8, Bộ TN&MT đã có văn bản số 3920/BTNMT-TCMT đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin báo phản ánh; trường hợp phát hiện sai phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cần kịp thời xử lý, kiểm điểm trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

     Kết quả thực hiện các công việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; đồng thời, báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/8/2019.

 

Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 949310