--%>

     Để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất cũng như công tác BVMT của các nhà máy nhiệt điện, ngày 21/1/2020, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 515/BCT-ATMT gửi các nhà máy nhiệt điện.

     Văn bản đề nghị các nhà máy nhiệt điện tổ chức thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu của Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành công thương; Thiện đúng quy định pháp luật BVMT trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT và các giấy phép môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin cập nhật, chính xác, đầy đủ về công nghệ sản xuất, phương án bảo đảm an toàn, công tác BVMT cho chính quyền, người dân địa phương, các cơ quan truyền thông (có thể thông qua bảng điện tử hiển thị kết quả chất lượng môi trường đặt tại cổng nhà máy, trên trang thông tin điện tử của các công ty, hoạt động tham quan thực tế nhà máy của cộng đồng dân cư…).

 

 

     Đối với nước thải: Thực hiện các giải pháp tuần hoàn, tái sử dụng triệt để nước thải sau xử lý cho các công đoạn sản xuất, hoạt động của nhà máy; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước làm mát đầu ra theo đúng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đặc biệt là các thông số về nhiệt độ và hàm lượng clo dư.

     Đối với khí thải: Kiểm soát chặt chẽ chất lượng khí thải đầu ra đáp ứng đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện vào hoạt động ngay từ đầu của quá trình khởi động, thay thế sử dụng dầu đốt kèm từ FO sang DO, hoàn thành việc lắp đặt và truyền số liệu quan trắc khí thải tự động đến các cơ quan môi trường địa phương.

     Đối với chất thải rắn: Lập, phê duyệt và thực hiện đúng, đầy đủ nội dung Đề án tiêu thụ, xử lý tro, xỉ, thạch cao theo quy định; Tăng cường các biện pháp giảm thiểu bụi từ kho than, khu vực cảng than, việc vận chuyển, lưu giữ tro, xỉ tại bãi xỉ.

 

Nam Việt

Thống kê

Lượt truy cập: 2082649