--%>

     Ngày 25/9, Sở TN&MT phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016 với sự tham dự của hơn 700 đoàn viên, học sinh trên địa bàn TP.

 

Hơn 700 đoàn viên, học sinh tham gia làm vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực trung tâm TP Yên Bái. (Ảnh theo tinmoitruong)

 

     Tại lễ ra quân, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Sở TN&MT, các ngành, các cấp và tổ chức, cá nhân tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Nghị quyết số 35/NQ - CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số cấp bách trong lĩnh vực BVMT; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm hiệu quả Chỉ thị số 25/CT - TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tường Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT... Theo đó, tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường tới các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp dân cư; tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về BVMT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT… 

     Sau lễ ra quân, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, các sở, ban, ngành đã tham gia trồng cây tại đường Ngô Minh Loan, phường Hợp Minh (TP. Yên Bái); đồng thời cùng hơn 700 đoàn viên, học sinh tiến hành làm vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực trung tâm TP. 

 

Sơn Tùng

Thống kê

Lượt truy cập: 311468